De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leesmotivatie & Leesplezier

in de bovenbouw van onze SBO-school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leesmotivatie & Leesplezier

in de bovenbouw van onze SBO-school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor leerkrachten is het ideaalbeeld dat alle leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn voor lezen. Belangrijke begrippen die hierbij een rol spelen zijn: leestechniek, leesbegrip en leesplezier. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen wat voor aanpassingen onze school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) nodig heeft om van de leerlingen van de bovenbouw intrinsiek gemotiveerde lezers te maken. Hiervoor heb ik eerst theoretisch onderzoek gedaan, waarna ik vragenlijsten voorgelegd heb aan de leerkrachten en leerlingen van de bovenbouw van onze SBO-school. Vanuit deze vragenlijsten heb ik bekeken wat de verklaringen zijn voor de verschillen in leesmotivatie op onze SBO-school. Ook heb ik met de vragenlijst achterhaald op welke wijze er binnen ons leesonderwijs aandacht kan worden geschonken aan het bevorderen van de leesmotivatie en in hoeverre de leesomgeving al voldoet aan de kenmerken van een motiverende leesomgeving. Tenslotte geef ik aanbevelingen voor onze school voor SBO, waarbij ik rekening houd met de wensen van de leerlingen en leerkrachten, met de praktijk en de theorie. Ik wens je veel leesplezier en hoop dat je met de aanbevelingen voor onze SBO-school ook iets kunt in de eigen praktijk

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk