De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leerkrachtvaardigheden Engels in het basisonderwijs

Rechten:

Leerkrachtvaardigheden Engels in het basisonderwijs

Rechten:

Samenvatting

De aandacht voor het onderwijs in vreemde talen
neemt toe. Dit betekent dat er van leerkrachten
bepaalde competenties worden venryacht. Zo moeten zij
ten aanzien van Engels minimaal niveau 82 van het
Europees referentiekader beheersen, kennis hebben
van didactiek zoals de "schijf van vijf' (Westhoff, 2008)
en het vierfasenmodel (Bodde- Alderlieste &
Schokkenbroek, 2011), didactische vaardigheden
beheersen en een juiste attitude hebben.
Bovenstaande leidde tot de volgende onderzoeksvraag;
'Waar liggen volgens de leerkrachten van Basisschool
de A kansen om de kennis, vaardigheden en attitude
die nodig is om te voldoen aan de eisen die vanuit de
theorie gesteld worden aan Engels in het
basisondenruijs uit te breiden?"
De eigen vaardigheid wordt onderzocht door middel
van een inschatting van het eigen niveau aan de hand
van de niveaubeschrijvingen van het ERK. De kennis
van didactiek, didactische vaardigheden en attitude van
leerkrachten worden onderzocht door middel van een
vragenlijst.
De resultaten van de inschatting van de eigen
vaardigheid laten zien dat productie de belangrijkste
deelvaardigheid is waar aandacht aan besteed moet
worden. De resultaten naar aanleiding van de
vragenlijsten laten zien dat vooral de kennis van
didactiek en de didactische vaardigheden vergroot
moeten worden. De conclusie van het onderzoek is dat
de leerkrachten over geringe kennis van didactiek
beschikken en dat er grote verschillen zijn in het
beschikken over didactische vaardigheden. De attitude
ten aanzien van Engels is juist. De belangrijkste
aanbevelingen zijn de spreekvaardigheid op het juiste
ERK niveau te krijgen, de kennis van didactiek en de
didactische vaardigheden te vergroten.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
Datum2017-07-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk