De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfsturende teams als opstap voor een hogere motivatie, welbevinden en kwaliteitsvol werken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Zelfsturende teams als opstap voor een hogere motivatie, welbevinden en kwaliteitsvol werken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 september 2015 werd ik leidinggevende in een centrum voor Leren en Werken. Vanuit mijn functie en in onderling overleg met het beleidsteam van de Scholengroep, deed ik onderzoek op het vlak van schoolontwikkeling. In deze volledig nieuwe context nam ik mij volgend vertrekpunt voor: ‘eerst zicht krijgen op de dynamiek in de organisatie om daarna (indien nodig) toekomstgericht en duurzaam in te spelen op de organisatienoden’. Een aantal factoren, zoals welbevinden, motivatie en kwaliteitsvol onderwijs, vormden de aanleiding tot een volledige reorganisatie om van daaruit innoverend en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Mijn onderzoeksvraag vloeide voort uit die analyse. ‘Welke strategische en procesmatige bijsturingen heeft ons team nodig om te groeien naar kwaliteitsvol en innoverend onderwijs, rekening houdend met individuele belangen van de teamleden?’ Ik volgde de structuur en fasering van het actieonderzoek, omdat dit aansloot bij mijn uiteindelijke doel: de structuur in de organisatie vernieuwen met het oog op het ontwikkelen van motivatie op het domein van welbevinden en werk. Met de bekomen resultaten, gelinkt aan literatuur beantwoord ik de onderzoeksvraag. Tijdens het onderzoek vindt er ‘actie’ plaats, ikzelf maak deel uit van het onderzoek en met het hele team wordt op participerende wijze gestreefd naar verbetering en / of vernieuwing. Mijn onderzoek is de start geweest van een veranderingsproces, waardoor het nog niet afgerond is. Na acht maanden is het team klaar voor de eerste stap in de hervormde organisatiestructuur: de overstap naar zelfsturende teams. Mijn voorkeurstijl is het participatief leidinggeven. Naar mijn mening vormt dit het fundament voor het creëren van een hoger welbevinden en dus beter functioneren. De onderzoeksresultaten en de huidige praktijksituatie bevestigen dit uitgangspunt. Het geven van inspraak, autonomie, verantwoordelijkheid, het geloof in je team en jezelf en je leiderschapsstijl enerzijds en een kwalitatieve organisatiestructuur anderzijds dragen bij tot een intrinsiek engagement, een hogere werkmotivatie en kwaliteitsvol functioneren

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk