De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwestie van overleven?

Kinderen met ASS op een reguliere basisschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kwestie van overleven?

Kinderen met ASS op een reguliere basisschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"De leerlingen in het regulier basisonderwijs met ASS, die beschikken over een normale intelligentie, gebruiken hun intelligentie om hun te korten te compenseren. Ze proberen te overleven "in een wereld, die niet op hun leest is geschoeid" (Vermeulen, 1999). Dit doen ze door gebruik te maken van de zogenaamde copingstrategieën. Het gebruik van deze 'copingstrategieën' hoeft niet nadelig te zijn. Het is echter wel belangrijk, dat leerkrachten zich ervan bewust zijn, dat leerlingen met ASS, copingstrategieën gebruiken. Dat ze deze herkennen en juist interpreteren.

Om zicht te krijgen op de strategieën, die kinderen gebruiken, is gestart met een literatuurstudie. Aansluitend is er gekozen voor een survey-onderzoek, om in beeld te brengen of leerlingen met ASS in het reguliere onderwijs deze strategieën gebruiken en om zicht te krijgen op de meest herkende en gebruikte strategieën.

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is, dat de leerkrachten, die deel hebben genomen aan het onderzoek ondersteuning nodig hebben bij het herkennen van bepaalde copingstrategieën. Bovendien is het belangrijk dat ze weten dat er drie vormen van coping ingezet kunnen worden, die hun handelen richting de leerling met ASS kunnen bepalen. Hiervoor is een schema opgesteld, dat door leerkrachten binnen hun onderwijssituatie gebruikt kan worden.
"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk