De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfstandig werken in het basisonderwijs!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zelfstandig werken in het basisonderwijs!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in het handelen van de leerkrachten tijdens zelfstandig werken en hoe zelfstandig werken schoolbreed ingezet kan worden, zodat een doorgaande lijn van groep een tot en met acht gecreëerd kan worden. Om het doel van dit onderzoek te bereiken, heeft een theoretische verdieping plaatsgevonden ten aanzien van zelfstandig werken in het basisonderwijs, eigenaarschap, daltononderwijs en 21st century skills.

Essentieel was de beantwoording van de hoofdvraag: Welke vorm van zelfstandig werken past binnen het huidige schoolconcept van de onderzoeksschool, zodat een doorgaande lijn gerealiseerd kan worden?

De respondenten van dit onderzoek waren de leerkrachten en leerlingen van groep een tot en met acht. Leerkrachten hebben een vragenlijst ingevuld over het zelfstandig werken. Leerlingen van groep vijf tot en met acht hebben ook een vragenlijst ingevuld over het zelfstandig werken. Bij de leerlingen van groep een tot en met vier is een interview over zelfstandig werken afgenomen. Daarnaast heeft in elk cluster een observatie plaatsgevonden.

Naar aanleiding van de resultaten kan geconcludeerd worden dat alle leerkrachten zelfstandig werken inzetten op een geheel eigen manier. 62% van de leerkrachten en 78% van de leerlingen ervaart het werken met de weektaak als prettig. Echter de leerkrachten hebben behoefte aan een doorgaande lijn met duidelijke schoolbrede afspraken.

De belangrijkste aanbevelingen zijn met het team in gesprek gaan om schoolbrede afspraken te maken over zelfstandig werken en weektaak. Een ander advies is om leerlingen eigenaar van het werk te maken. Leerlingen willen verantwoordelijkheid voelen (Berends & Wolthuis, 2014).

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk