De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfsturing in de VVT-zorg

De leerbehoeften van zelfsturende teams

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zelfsturing in de VVT-zorg

De leerbehoeften van zelfsturende teams

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wegens de vele veranderingen en ontwikkelingen in de zorg in Nederland stijgen de zorgkosten en zijn veel zorgorganisaties genoodzaakt hun beleid aan te passen om de zorg voor iedereen betaalbaar en passend te houden. Sinds een aantal jaren zetten hierom steeds meer zorgorganisaties, in onder andere de VVT-zorg, in op het werken met zelfsturende teams. Deze zelfsturende teams kennen meer eigen verantwoordelijkheid, werken zelfstandig en hebben geen leidinggevend kader boven zich. Om als organisatie zelfsturend te kunnen functioneren is het opleiden van medewerkers belangrijk. Falke & Verbaan wil als HRM-advies en opleidingsorganisatie inspelen op de vraag van haar klanten uit de VVT-zorg. Door middel van trainingen ondersteunt Falke & Verbaan zelfsturende teams van haar klanten in het ontwikkelingsproces van zelfsturing. Een grote klant van Falke & Verbaan, Archipel Zorggroep, bevindt zich midden in dit ontwikkelingsproces. Falke & Verbaan wil graag middels een trainingsmodule inspelen op de leerbehoeften die zich bij de teams voordoen maar heeft hiervan nog geen kennis. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: “Welk zelfsturend gedrag moeten de teams, volgens de teamcoaches van Archipel Zorggroep, aangeleerd krijgen, aanvullend op de basisworkshop ‘Zelfsturing & Verzuim’ van Falke & Verbaan, om zelfsturend te kunnen functioneren binnen Archipel Zorggroep?” In dit onderzoek zijn door middel van semigestructureerde interviews teamcoaches geïnterviewd over de leerbehoeften van de teams. De hieruit verkregen resultaten geven aan dat de teams van Archipel zich in verschillende fasen van zelfsturing bevinden, in verschillende mate zelfsturend werken en dat zij verschillende leerbehoeften kennen. Uit de resultaten is echter ook naar voren gekomen dat er hoofdzakelijk twee leerbehoeften het meest benoemd zijn en voor de meeste teams gelden, namelijk het onderling aanspreken op gedrag en het stellen van gezamenlijke lange termijndoelstellingen. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat Falke & Verbaan, om te kunnen inspelen op de leerbehoeften van de teams van Archipel door middel van een trainingsmodule, de teams zal moeten aanleren hoe zij elkaar onderling kunnen aanspreken en hoe zij lange termijndoelstellingen gezamenlijk kunnen stellen en hier resultaatgericht aan kunnen werken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerFalke en Verbaan, Naarden i.s.m. Archipel Zorggroep
Datum2016-04-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk