De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen staan we sterk!

Samen investeren in de zelfredzaamheid van moeders met een licht verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen staan we sterk!

Samen investeren in de zelfredzaamheid van moeders met een licht verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de productspecialist LVB/ASS en jeugd wordt er onderzoek gedaan naar het
huidige zorgaanbod op de locaties, Arnhem, Zetten en Wageningen. Het doel is om te bekijken
hoe de zorg van meer naar minder kan gaan zodat de zelfredzaamheid van de moeders
vergroot kan worden. Hiervoor is afstemming nodig tussen de verschillende locaties.
Het doel van het afstudeeronderzoek is kennis en inzicht geven in de begeleiding die er geboden
wordt binnen de verschillende locaties, met als doel het opschalen van de zelfredzaamheid
van de moeders met een licht verstandelijke beperking en zo een bijdrage leveren
aan de zelfredzaamheid van deze moeders. De onderzoeksvraag die centraal staat in het
onderzoek is: ‘In hoeverre wordt er in de begeleiding van de moeders met een licht verstandelijke
beperking (binnen de drie Moeder en kindhuizen) de zelfredzaamheid van de moeders
vergroot?’
Het onderzoek richt zich op de zorgzelfredzaamheid van de moeders met een licht verstandelijke
beperking. Onder zorgzelfredzaamheid wordt verstaan; het zorgen voor zichzelf en de
naaste omgeving. Hieronder valt; huishouding, opvoeding, zorg voor de gezondheid, administratie,
contacten in de privésfeer, mantelzorg en zorg voor het milieu. Bij deze moeders
ligt de nadruk voornamelijk op opvoeding en voor zichzelf kunnen zorgen (Wmotogo, z.d.).
Het onderzoek wordt op kwalitatieve wijze uitgevoerd. Kwalitatief onderzoek gaat in op de
wensen, verwachtingen en behoeften van de respondent. In het onderzoek wordt er vooral
gebruik gemaakt van interviews. Bij onderzoek doen is het van belang dat er gekeken wordt
naar de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek. Betrouwbaarheid houdt in dat je
eerlijkheid en integriteit toepast. Daarnaast moet het onderzoek valide zijn, zodat je onderzoekt
wat je wilt onderzoeken (Donk & Lanen, 2012).
Uit de resultaten en conclusies van het onderzoek blijkt dat alle drie de locaties van de Moeder
en kindhuizen werken aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de moeders. Dit
doen alle drie de locaties ieder op hun eigen wijze. Er wordt geen gebruik gemaakt van een
methode of stappenplan. Ze werken intuïtief.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerMoeder en kindhuis Siza
Datum2016-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk