De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een ontmoetingsplek voor jongvolwassenen met ASS

een onderzoek naar het creëren van een ontmoetingsplek voor jongvolwassenen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een ontmoetingsplek voor jongvolwassenen met ASS

een onderzoek naar het creëren van een ontmoetingsplek voor jongvolwassenen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd binnen ClarijsZorg te Venlo. ClarijsZorg is een zelfstandige WMO1-erkende zorgonderneming die actief is in Venlo en omliggende gemeenten, die zich met name richt op jeugd en jongvolwassenen met autisme en/ of aanverwante stoornissen. De medewerkers van ClarijsZorg zien dat er veel eenzaamheid heerst onder hun cliënten. Mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS)2 hebben een grotere kans op eenzaamheid, omdat zij onvoldoende over sociale vaardigheden beschikken, waardoor het aangaan en onderhouden van contact lastig is (Delfos, 2018). Mensen met ASS hebben echter wel de behoefte om contact te maken en te onderhouden (Delfos, 2018). De medewerkers van ClarijsZorg hebben daarom het idee om een ontmoetingsplek te creëren voor jongvolwassenen met ASS, met als doel sociale contacten uit te breiden en zo eenzaamheid te verminderen. Volgens Blau & Schwartz (in Scholte, 2006, p.12) ligt het belang van ontmoetingsplekken in het feit dat relaties juist op deze plekken een goede kans hebben om tot stand te komen. Ontmoetingsplekken bieden namelijk gelegenheid tot contact. Bovendien zijn ontmoetingsplekken vaak frequent geopend, waardoor het voor mensen met ASS makkelijker is om sociale contacten te onderhouden.
De onderzoeksvraag luidt hierbij als volgt: Hoe moet een ontmoetingsplek voor jongvolwassenen met ASS, in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, eruit komen te zien? Daarbij zijn drie deelvragen opgesteld:
1. Aan welke voorwaarden moet de ontmoetingsplek voldoen volgens de jongvolwassenen met ASS?
2. Aan welke voorwaarden moet de ontmoetingsplek voldoen volgens de medewerkers van ClarijsZorg?
3. Welke ondersteuning is voor jongvolwassenen met ASS helpend om de stap te zetten naar deelname aan de ontmoetingsplek?

Om antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvraag zijn er acht jongvolwassenen geïnterviewd. Ook is er met vier medewerkers een focusgroep bijeenkomst geweest. Tijdens het onderzoek is de focus gelegd op tien verschillende categorieën; tijdsinvulling, tijdsplanning, locatie, inrichting, aanmelding, sociale contacten, begeleiding, groepsdynamica, belangrijke factoren en negatieve factoren.

De resultaten uit de verkregen data leiden tot de volgende voornaamste conclusies:
● Het is van belang dat de locatie in een rustige omgeving ligt en makkelijk te bereiken is.
● Het is van belang dat er voldoende activiteitenaanbod op de ontmoetingsplek is.
● Het is van belang om een ruimte te creëren met meerdere hoekjes waar de jongvolwassenen bijvoorbeeld iets kunnen eten of drinken, activiteiten kunnen doen en zichzelf terug kunnen trekken.
● Het is van belang dat er begeleiding aanwezig is op de ontmoetingsplek.
● Het is van belang om de jongvolwassenen te begeleiden in het zetten van de eerste stap naar de ontmoetingsplek.
● Het is van belang om de drukte op de ontmoetingsplek zoveel mogelijk te beperken.

Aanbevolen wordt om een pilot te starten op de locatie van ClarijsZorg en bovenstaande conclusies daarin mee te nemen. Dit om eerst te bekijken of het gehele concept van de ontmoetingsplek werkt. Hiervoor is een implementatieplan opgesteld, zodat de medewerkers van ClarijsZorg de ontmoetingsplek kunnen implementeren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerClarijsZorg
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk