De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

5 minuten… wat vertel ik?!

Een onderzoek naar de behoeften en verwachtingen van ouders, de pedagogisch medewerkers en de locatiemanager voor de overdracht bij BSO “Roversbende” te Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

5 minuten… wat vertel ik?!

Een onderzoek naar de behoeften en verwachtingen van ouders, de pedagogisch medewerkers en de locatiemanager voor de overdracht bij BSO “Roversbende” te Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is onderzoek gedaan naar de verwachtingen en behoeften van ouders, pedagogisch medewerkers en de locatiemanager als het gaat om de overdracht. De overdracht is het contactmoment tussen ouders en pedagogisch medewerkers op het moment dat ouders hun kind op komen halen bij de BSO. Hier wordt onder andere het verloop van de dag van het kind besproken.
Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van de verwachtingen en behoeften van de verschillende partijen, om zo een overdracht te kunnen creëren die aansluit bij deze verwachtingen en behoeften. Dit is tevens de vraagstelling van het onderzoek. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn er verschillende deelvragen opgesteld. Om de deelvragen te kunnen beantwoorden zijn ouders, pedagogisch medewerkers en de locatiemanager bevraagd door middel van een vragenlijst en/of een (bel)interview. Voor het achterhalen van de verwachtingen en behoeften van ouders tijdens de overdracht is allereerst een vooronderzoek gehouden. Dit is gedaan door middel van belinterviews. Er zijn zeven ouders telefonisch geïnterviewd. Aan de hand van deze resultaten is er een online vragenlijst opgesteld. Deze is per mail naar 70 ouders verstuurd. Van deze 70 ouders zijn er slechts 25 ouders die respons hebben gegeven. Daarnaast zijn alle medewerkers en de locatiemanager bevraagd door middel van een individueel interview.
De belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek zijn dat volgens pedagogisch medewerkers en ouders er tijdens de overdracht gesproken moet worden over hoe de dag van het kind is verlopen, wat er goed en minder goed is gegaan en dat er gesproken moet worden over bijzonderheden. Deze bijzonderheden dienen zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders te delen.
Er is vanuit alle partijen behoefte aan een overdracht van vijf minuten, die plaatsvindt op de BSO. De overdracht moet volgens de meerderheid elke dag plaatsvinden en kan met een willekeurige leidster gehouden worden, waarbij het mogelijk is om ook het kind daarbij te betrekken. Dit is echter niet noodzakelijk volgens de betrokkenen. In de houding van de pedagogisch medewerkers is het belangrijk dat zij open zijn, het initiatief nemen, tijd nemen en luisteren naar ouders. Een goede samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers, waardoor zij op één lijn zitten, is ook een belangrijke behoefte.
Tot slot willen ouders graag geïnformeerd worden door middel van objectieve waarnemingen van de pedagogisch medewerkers over de volgende belangrijkste acht punten tijdens de overdracht: het plezier van het kind, bijzondere gedragingen van het kind, de activiteiten die het
7
kind heeft ondernomen, of het kind het naar zijn/haar zin heeft, het samenspelen met anderen, het verloop van de dag, het opbouwen van vriendschappen en de ontspannenheid van het kind.
Naar aanleiding van deze conclusies zijn er aanbevelingen opgesteld. Na overleg met de opdrachtgever zijn er twee aanbevelingen uitgekozen. Aan de hand van deze aanbevelingen is er een bestaand product aangepast en een nieuw product ontwikkeld. Bij deze producten is een implementatieplan geschreven. De eerste aanbeveling is een geheugensteuntje/houvast voor de pedagogisch medewerkers waarop behoeften staan beschreven met daarbij onderwerpen waar pedagogisch medewerkers over kunnen praten tijdens de overdracht. Daarnaast staat er beschreven wat er precies onder deze onderwerpen valt, dus waar pedagogisch medewerkers op kunnen letten gedurende de dag bij het kind. De tweede aanbeveling die uitgewerkt zal worden is het aanpassen van het intakeformulier, zodat er in het vervolg tijdens de intakegesprekken gesproken wordt over de verwachtingen en behoeften van de verschillende betrokkenen. Ook hiervoor wordt een implementatieplan geschreven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerBSO “Roversbende”
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk