De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevlogen om te Vliegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bevlogen om te Vliegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Context
In dit onderzoek wordt er gekeken naar de bevlogenheid van het ICT docententeam. Het ROC Rijn IJssel biedt studenten verschillende opleidingen waaronder de ICT opleidingen. Binnen het docententeam zitten er verschillen in de manier waarop gewerkt wordt. Sommige docenten ervaren stressklachten of lijken minder gemotiveerd.

De doelstelling van dit onderzoek is een advies uit te brengen over hoe het ICT docententeam hun bevlogenheid in kan zetten om stressklachten te verminderen.

Dit onderzoek beantwoordt de volgende hoofdvraag:
Hoe kan het ICT docententeam van het ROC Rijn IJssel hun bevlogenheid inzetten om stressoren te verminderen?

Methode
De deelnemers aan het onderzoek zijn docenten van de verschillende ICT opleidingen en AVO docenten behorende bij de ICT opleidingen. Er is onderzoek gedaan door de UBES vragenlijst af te nemen om naar de huidige bevlogenheid te kijken. De resultaten zijn in SPSS geanalyseerd. Daarnaast zijn er per onderwijsgroep groepsdiscussies gehouden waarin mindmaps zijn gemaakt over de stressoren en de energiebronnen. Aan de hand van deze gegevens zijn prioriteringen aangebracht door de deelnemers om duidelijk te krijgen waar het docententeam in wil veranderen.

Resultaten en conclusie
De resultaten van de UBES kunnen niet vergeleken worden met de normgroep omdat deze te klein en homogeen is. Echter is het opvallend dat het docententeam gemiddeld 1 punt hoger scoort op de totale bevlogenheid.
Vanuit de groepsdiscussies worden er veel energiebronnen en stressoren aangegeven. In de prioritering komt naar voren dat onderwerpen die met collegialiteit te maken hebben het belangrijkste punt van energie en stress zijn. Hier ligt de prioriteit om te veranderen volgens het ICT docententeam.
Er kan geconcludeerd worden dat het ICT docententeam met verschillende thema’s kan werken aan het verminderen van stress, op dit moment ligt de prioriteit bij collegialiteit.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerROC Rijn Ijssel
Datum2018-10-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk