De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Twinkel Tegels

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De laatste jaren is er veel aandacht voor de problematiek rondom kinderen met overgewicht.
In meerdere rapporten van TNO is aangegeven dat het probleem van overgewicht onder kinderen zich steeds verder uitbreidt. Ook blijkt dat veel kinderen de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB) niet halen. In 2009 bijvoorbeeld voldeed slechts 22% van de jeugdigen van 4-
17 jaar aan de NNGB (Hildebrandt, V.H., 2010).
Een belangrijke doelgroep bij beweegstimulering vormt de groep van inactieve kinderen die veel
tijd achter de computer en tv doorbrengen (Hildebrandt, V.H., 2010). De Twinkel Tegels zijn
ontwikkeld omdat door het gebruik van interactieve beweeggames een innovatief beweegaanbod
gerealiseerd kan worden, dat mogelijk ook kinderen die graag gamen aanspreekt.
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar de Twinkel Tegels beschreven. In dit
onderzoek is gekeken naar 3 verschillende onderzoeksvragen:
- Wat is het energieverbruik van basisschoolkinderen van 6 t/m 12 jaar tijdens het spelen
met de Twinkel Tegels?
- Hoe wordt het spelen met de Twinkel Tegels door de kinderen van 6 t/m 12 jaar ervaren?
- Welke kinderen maken zelfstandig gebruik van de Twinkel Tegels buiten schooltijden?
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de spellen Vliegen Vangen en Alarmfase Rood,
indien deze gedurende 20 minuten gespeeld worden, een bijdrage kunnen leveren aan het
behalen van de NNGB. Deze norm vraag namelijk minimaal 3x per week 20 minuten intensieve
lichaamsbeweging en met een gemiddelde MET-waarde van 12,4 respectievelijk 12,6 kan
gesteld worden dat de spellen Vliegen Vangen en Alarmfase Rood zeer intensieve
lichaamsbeweging vereisen.
De Twinkel Tegels spreken zowel jongens als meisjes aan en een meerderheid van de kinderen
gaf aan de spellen Vliegen Vangen en Alarmfase Rood leuk te vinden en vaker te willen spelen.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat het bedieningsgemak van de Twinkel Tegels nog te
wensen over laat. Met name de door de kinderen ervaren lange opstarttijd van de spellen en
onduidelijkheid over het starten van een spel zijn aandachtspunten.
Met betrekking tot het gebruik van de Twinkel Tegels kan geconcludeerd worden dat de Twinkel
Tegels op de huidige locatie vooral gebruikt worden direct na school of in de pauze en dat de
speltijd betrekkelijk kort is. Uitleg over het starten van een spel bij de locatie van de Twinkel
Tegels en observaties gedurende een langere periode moeten uitsluitsel geven of het gebruik
daarmee van langere duur is (per keer) en langdurig interessant voor de diverse doelgroepen.
Verder onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de lange termijn effecten van de Twinkel
Tegels voor wat betreft gebruiksduur en aantrekkelijkheid voor specifieke doelgroepen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
LectoraatLectoraat Innovatieve Beweegstimulering en Sport
Jaar2010
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk