De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De huidtherapeut (h)erkend

vergelijkend onderzoek naar de identiteit, het imago en de reputatie van de huidtherapeut en schoonheidsspecialist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De huidtherapeut (h)erkend

vergelijkend onderzoek naar de identiteit, het imago en de reputatie van de huidtherapeut en schoonheidsspecialist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoeksopzet en vraagstelling: Dit onderzoek betreft een analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen de vakgebieden huidtherapie en schoonheidsspecialist, geschreven vanuit het (ontwikkel)perspectief en het belang van de huidtherapeut. Centraal staat de hoofdvraag: in hoeverre onderscheid de huidtherapeut zich van de schoonheidsspecialist op het gebied van identiteit, imago en reputatie en welke kansen zijn er voor de huidtherapeutische branche om zich in de consumentenmarkt beter t.o.v. de schoonheidsspecialist te positioneren.
De vergelijking tussen de twee vakgebieden is concreet gemaakt vanuit drie perspectieven:
1. Identiteit: hoe zien de beroepsprofielen er in de basis uit, oftewel wat is een huidtherapeut en een schoonheidsspecialist en wat doen ze precies?
2. Beoogd imago: hoe willen beide vakgebieden idealiter (h)erkend worden, oftewel hoe willen de brancheorganisaties de huidtherapeut en de schoonheidsspecialist positioneren in de markt?
3. Afgeleid imago versus reputatie: hoe denken beide vakgebieden dat ze op dit moment bekend staan bij consumenten versus hoe denken consumenten daadwerkelijk over de huidtherapeut en de schoonheidsspecialist?
Methode: Door middel van literatuur- en praktijkonderzoek is er uitgebreid onderzoek verricht naar de beroepsprofielen, positionering en de beeldvorming van beide vakgebieden. Alhoewel er veel over beide vakgebieden en hun onderlinge verhouding is en wordt geschreven, blijkt er niet of nauwelijks empirisch onderzoek en statistische analyse gedaan te zijn m.b.t. de onderzoeksvragen. De conclusies zijn, naast d.m.v. literatuuronderzoek, gevormd op basis van 128 online ingevulde vragenlijsten van respondenten die werkzaam zijn in beide vakgebieden en 157 online ingevulde vragenlijsten door consumenten.
Resultaten: De resultaten uit het praktijkonderzoek bevestigen de globale bevindingen uit het literatuuronderzoek en verschaffen daarbij waardevolle informatie op detailniveau. De beide vakgebieden zijn zeer nauw aan elkaar verwant en verschillen niet veel wat betreft de (kern)behandelingen, werkwijze en rollen/competenties. Om die reden bestaat er juist de noodzaak om zich door middel van (her)positionering anders en meer te profileren in de markt. Opvallend is dat uit dit onderzoek blijkt dat beide vakgebieden zich in eenzelfde richting denken te positioneren als het om klantwaarden gaat – op ‘productleadership’ en ‘customer intimacy’ – maar zij dat in een geheel andere richting doen. Beide streven een uitstekende uitvoering van behandelingen na; de optimalisering en vernieuwing van de dienstverlening en de verdieping van de klantrelatie, echter de huidtherapeut wenst dat te doen als paramedicus in de zorgmarkt en de schoonheidsspecialist als ondernemer in de consumentenmarkt. De huidtherapeut richt zich daarbij op meer complexe huidzorg en -problematiek en de schoonheidsspecialist meer op reguliere, repeterende schoonheidsbehandelingen.
Conclusie: De huidtherapeut blijkt onvoldoende in staat om a) aandacht te besteden aan de relatie c.q. de betrekking met de patiënt én consument; b) zich te ontplooien als commercieel zorgondernemer; en c) te investeren in een authentieke en onderscheidende profilering en propositie t.o.v. de schoonheidsspecialist. Echter, het vakgebied huidtherapie presteert dermate goed in zijn rol als paramedicus en heeft daarnaast voldoende aantoonbare deskundigheid in haar eigen behandelportfolio dat een doelgerichte positionering haar veel beter op de kaart zou kunnen zetten.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk