De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(Arbeidsmatige) dagbesteding voor pubers met een psychiatrische stoornis van de locatie Ad van Emmenesstraat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(Arbeidsmatige) dagbesteding voor pubers met een psychiatrische stoornis van de locatie Ad van Emmenesstraat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Buitenwereld is buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot en met zestien jaar met een psychiatrische stoornis. De Buitenwereld is sinds september 2012 gestart met een pubergroep op de locatie Ad van Emmenesstraat in Den Haag. De pubergroep is ontstaan vanuit de vraag van het zorgkantoor en ouders. Het zorgkantoor gaf aan dat er weinig tot geen opvang is voor kinderen van veertien t/m zestien jaar, ouders erkende dit probleem. De Buitenwereld heeft een aparte groep gestart voor pubers omdat zij een ander activiteiten aanbod vragen dan kinderen onder de twaalf jaar.

Het activiteiten aanbod moet meer aansluiten bij de interesses en behoeften van de pubers. Dit houdt in dat zij hun zelfredzaamheid moeten vergroten, sociale vaardigheden aan moeten leren en leren om te gaan met verantwoordelijkheid. Dit kan ontwikkeld worden door de pubers ervaring op te laten doen met ‘werken’. De Buitenwereld heeft geen financiële middelen en tijd om zulke activiteiten op de locatie te laten plaatsvinden. Hierdoor is het idee ontstaan om de pubers (arbeidsmatige) dagbesteding te laten plaatsvinden bij organisaties in de buurt van de locatie.

Er is gekozen voor het woord (arbeidsmatige) dagbesteding, om de rede dat werken niet het uitgangspunt is maar dat de pubers een zinvolle en nuttige dagbesteding hebben. Het woord arbeidsmatig, kan omschreven worden als ervaring opdoen met werken.

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, oriënterende gesprekken en interviews. Het literatuuronderzoek heeft zich gericht op de relevantie van (arbeidsmatige) dagbesteding voor pubers met een psychiatrische stoornis, de wettelijke kaders rondom (arbeidsmatige) dagbesteding en het therapeutische en pedagogische kader met betrekking tot de begeleiding en invulling van de (arbeidsmatige) dagbesteding.

Om pubers met een psychiatrische stoornis vanuit De Buitenwereld (arbeidsmatige) dagbesteding te laten volgen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Deze voorwaarden kunnen worden onderverdeeld in objectieve en subjectieve voorwaarden.
De objectieve voorwaarden zijn de Arbo-wet, het indicatiebeleid en het pedagogisch beleid. Deze voorwaarden kunnen voorafgaand aan de (arbeidsmatige) dagbesteding getoetst worden of deze aanwezig zijn. De subjectieve voorwaarden kunnen pas naderhand getoetst worden omdat dit per individu verschilt. De subjectieve voorwaarden hebben betrekking op de ontwikkeling van de puber door middel van de (arbeidsmatige) dagbesteding.

De objectieve en subjectieve voorwaarden voor (arbeidsmatige) dagbesteding zijn samengevoegd tot een handleiding voor het vinden en opzetten van (arbeidsmatige) dagbesteding voor pubers met een psychiatrische stoornis. Deze handleiding is Buitenwereld breed te gebruiken.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
AfstudeerorganisatieDe Buitenwereld
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk