De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'School… Dat wil je toch niet missen'; voortijdig schooluitval onder 'overbelaste jongeren'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'School… Dat wil je toch niet missen'; voortijdig schooluitval onder 'overbelaste jongeren'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Eén op de twintig leerlingen verlaat het voortgezet onderwijs en het MBO zonder een startkwalificatie. Bovendien hebben voortijdige schoolverlaters zes keer zo veel kans om in aanraking te komen met de politie in tegenstelling tot jongeren die met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er een verband is tussen schooluitval en criminaliteit. Onder voortijdig schoolverlaters is dit percentage 28 procent in tegenstelling tot 21 procent onder niet voortijdig schoolverlaters. Of schoolverlaten en delinquent gedrag daadwerkelijk met elkaar verbonden zijn, is niet helemaal duidelijk. Het kan ook een uiting zijn van een (te) hoge stapeling van problemen. Dit is een ernstig probleem voor de samenleving.

In dit rapport zullen we antwoord geven op de vraagstelling 'Wat zijn de ervaringen van de jongeren met betrekking tot de begeleiding van Pluscoach?' Ons doel is het in kaart brengen van de meningen van de jongeren over het Pluscoachtraject. Dit heeft betrekking op de effectiviteit van het project waar wij en onze opdrachtgever nieuwsgierig naar zijn. Om de ervaringen te achterhalen hebben we de jongeren die aan het Pluscoachtraject deelnemen en de Pluscoaches zelf geïnterviewd. Met behulp van het literatuuronderzoek en de onderzoeksuitkomsten van de interviews hebben we antwoord kunnen gegeven op de deelvragen en de hoofdvraag.

Uit de interviews die bij de jongeren afgenomen zijn is gebleken dat de jongeren positief staan tegenover het Pluscoachtraject. Alle jongeren krijgen nieuwe inzichten na gesprekken met hun Pluscoach. Een groot aantal jongeren ziet positieve verandering sinds zijn of haar deelname aan het Pluscoachtraject. Ook zijn de jongeren positief over de Pluscoaches, ze zien hen als een behulpzame, goede coach en ervaren een goede samenwerking. Er is vertrouwen tussen de jongeren en de Pluscoaches.
Buiten de positieve kanten om, zien bijna alle Pluscoaches beperkingen in het Pluscoachtraject. Hierbij worden verschillende punten aangegeven.

Naar aanleiding van de conclusies hebben we onze bevindingen op een rijtje gezet. Aan de hand van deze bevindingen hebben we de volgende aanbevelingen gedaan:

- Meer betrokkenheid vanuit scholen, ouders en eventueel vrienden
- Contacturen
- Meer outreachend te werk gaan
- Contact tussen Pluscoaches onderling
- Aanmeldingen strenger beoordelen
- Methodiek/richtlijnen hanteren

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnersHogeschool Leiden
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk