De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontwerpen van een interactief springtoestel voor de bovenbouw in het basis bewegingsonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het ontwerpen van een interactief springtoestel voor de bovenbouw in het basis bewegingsonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit De Gymzaal van de Toekomst is de opdracht ontstaan om een interactief springtoestel te ontwerpen om een bijdrage te leveren aan de motivatie tijdens de gymles. De doelstelling van het project luidt: het ontwerpen van een springtoestel met een interactief systeem dat gebruikt kan worden als springoefening bij het bewegingsonderwijs voor de bovenbouw van de basisschool.
Ontwerpcyclus 1: In de analyse is gekeken naar de principes van het bewegingsonderwijs op de basisschool, waar ze streven naar het positief beïnvloeden of optimaliseren van de gedragswijzen van het kind. Er is gekozen voor het steunspringen, waarbij het aanbieden van niveauverschil en variatie belangrijk is voor het ontwerp. Hiernaast speelt feedback van zowel het interactief systeem als de leerkracht een grote rol. De feedback van het systeem moet een belonende functie hebben, met als doel de motivatie te verhogen. Conform conventionele springtoestellen moet het ontwerp in hoogte verstelbaar en mobiel zijn. Het springtoestel moet aan de Nederlandse veiligheidsnormen (NEN) voldoen, volgens de normen van turntoestellen. Daarnaast zijn er sensoren gekozen die beweging of aanwezigheid van mensen meten, namelijk kracht-, licht-, en geluidssensoren. De gekozen hardware-onderdelen zijn LED-lampen, geluid en LCD schermen in combinatie met een Arduino. Vanuit deze analyse zijn de eisen en wensen opgesteld, waar de ontwerpen op moeten aansluiten. Ideeschetsen zijn samengevoegd in een morfologische kaart, waar vier concepten uit zijn gekomen. De concepten die het meest aan de eisen en wensen voldoen, zijn gecombineerd tot een eindontwerp genaamd Job (Jumping Obstacle). In de materialisatie zijn de onderdelen geconcretiseerd, zoals gebruik van hout en acrylaat. In de evaluatie is na het testen van de gekozen sensoren naar voren gekomen dat ze ongeschikt zijn, waardoor opnieuw gezocht moet worden naar sensoren. Daarnaast moet het ontwerp als add-on op een bestaande kast passen. Ontwerpcyclus 2: In de 2e analyse zijn er extra eisen en wensen bijgekomen. De sensor moet capacitief zijn, het systeem moet op bluetooth werken en niet meer zijn dan €300, en het ontwerp moet als add-on op een bestaand springtoestel passen. De LED-platen zullen vervangen worden en er zijn berekeningen gemaakt. In de ontwerpfase is Job herontwierpen en zijn de LED-platen vervangen door “Bakens”. In het eindontwerp zijn de maten van Job verenigbaar met bestaande kasten en is de spelvorm van het interactief systeem bedacht.

Prototype: Met het computer platform Arduino Uno is het spelvorm geprogrammeerd met behulp van LED-lampen, een speaker, twee sensoren en een code die lampen willekeurig activeert. Vervolgens is het prototype vervaardigd in de werkplaats, waar het interactief systeem verwerkt is in Job.

Evaluatie: De veiligheidsnormen van de NEN worden in dit project niet getest, net als de wensen het positief beïnvloeden van motivatie en conditie. Het ontwerp voldoet aan de overige eisen en wensen. Ook is het prototype getest met een pilotmeting, waar de twee spelvormen op gespeeld kan worden.

Discussie: Na de evaluatie van het ontwerp is een kritische blik geworpen op het ontwerpproces en het ontwerp zelf. Zo is het spelvorm van het interactief systeem laat in het ontwerpproces meegenomen en is er een mogelijke educatieve rol van capacitieve sensor. De code voor het bluetooth interactief systeem is niet geschreven, maar de code voor het prototype wel en de prijs van het ontwerp is onbekend. Ook mist het prototype een plank waardoor deze op een bestaande kast te plaatsen is en als laatst zijn 3 wensen (conditioneel, sprong, motivatie) niet getest in de evaluatie. Voor alle punten zijn aanbevelingen gedaan, waarin nieuwe analyses, vervolgonderzoeken en meetprotocolen worden voorgesteld.

Conclusie: Een interactief springtoestel is ontworpen en het prototype is vervaardigd. De spelfunctie van het interactieve systeem werkt. Er mag geconcludeerd worden dat er aan de doelstelling is voldaan.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerDe Gymzaal van de Toekomst
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk