De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doorstuderen na Huidtherapie

Mogelijkheden & Voordelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Doorstuderen na Huidtherapie

Mogelijkheden & Voordelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit vooronderzoek is gebleken dat meerdere studenten Huidtherapie aan De Haagse Hogeschool willen doorstuderen na de opleiding, maar niet weten welke mogelijkheden er zijn. In dit onderzoek is de behoefte om door te studeren in kaart gebracht, gekeken hoe deze behoefte bevredigd kan worden, welke doorstudeermogelijkheden er zijn en wat de voordelen zijn van het doorstuderen om zodoende (afgestudeerde) studenten hierover te kunnen informeren. De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt:

‘In hoeverre hebben (afgestudeerde) studenten Huidtherapie aan De Haagse Hogeschool behoefte aan doorstudeermogelijkheden, welke mogelijkheden zijn er momenteel, op welke wijze kunnen zij hierover het beste worden geïnformeerd, wat zijn de voordelen en welke vervolgopleidingen zijn zij gaan doen?’

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, surveyonderzoek en expertinterviews. Bij het surveyonderzoek zijn twee enquêtes uitgezet onder 246 studenten Huidtherapie aan De Haagse Hogeschool en 47 afgestudeerde studenten Huidtherapie aan De Haagse Hogeschool die lid zijn van de alumnivereniging. Huidtherapeuten die zijn gaan doorstuderen zijn geïnterviewd of digitaal ondervraagd.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat er 28 universitaire masters en 12 hbo-masters zijn als aansluiting op de opleiding Huidtherapie, waarvoor verschillende aanvullende toelatingseisen gelden. Aan het surveyonderzoek namen 116 studenten Huidtherapie en 21 afgestudeerde studenten Huidtherapie deel. 54% van de studenten wil doorstuderen en 38% misschien. Van de afgestudeerde studenten wil 26% doorstuderen en 63% misschien. Slechts 4% van de studenten geeft aan het eens te zijn met de stelling ‘Ik ben op de hoogte van de doorstudeermogelijkheden die er zijn na de opleiding Huidtherapie’. 85% van de studenten zou geïnformeerd willen worden over doorstudeermogelijkheden door een hoorcollege en 76% door een gastcollege door een expert. Na het afstuderen wil 61% van de studenten en 90% van de afgestudeerde studenten op de hoogte blijven door middel van een nieuwsbrief. Het doorstuderen brengt verschillende voordelen met zich mee. Een hoger opgeleide is gelukkiger dan een lager opgeleide, wo-afgestudeerden hebben gemiddeld een hoger bruto maandinkomen dan hbo-afgestudeerden en maken gemiddeld meer arbeidsuren. Een voordeel van het doorstuderen voor de beroepsgroep is dat er door middel van onderzoek meer evidence based behandelingsmogelijkheden ontwikkeld kunnen worden.

Concluderend kan worden gesteld dat er in grote mate behoefte is aan informatie over doorstudeermogelijkheden onder (afgestudeerde) studenten. De opleiding Huidtherapie en de alumnivereniging zullen meer informatie moeten verstrekken over de doorstudeermogelijkheden omdat huidtherapeuten die doorstuderen het beroep kunnen profileren en ontwikkelen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Huidtherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnerAlumnivereniging Huidtherapie Haagse Hogeschool
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk