De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huidtherapie na brandwonden

Een onderzoek naar de bijdrage van de huidtherapeut aan de behandeling van patiënten met huidgerelateerde klachten ten gevolge van brandwonden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huidtherapie na brandwonden

Een onderzoek naar de bijdrage van de huidtherapeut aan de behandeling van patiënten met huidgerelateerde klachten ten gevolge van brandwonden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De centrale vraagstelling van het onderzoek: “Wat is de bijdrage van de huidtherapeut aan de behandeling van patiënten met huidgerelateerde klachten ten gevolge van brandwonden?” wordt aan de hand van een literatuuronderzoek en een enquête onderzocht. Het onderzoek richt zich op huidtherapeuten van het Netwerk Huidtherapie, een netwerk van huidtherapeuten dat zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van huidgerelateerde klachten ten gevolge van brandwonden.
Het praktijkdoel van het onderzoek:
Ter professionalisering van het netwerk dient de huidige situatie van het Netwerk Huidtherapie in kaart te worden gebracht. Door een nulmeting onder de huidtherapeuten te verrichten is onderzocht hoe de huidtherapeuten bijdragen aan de behandeling van patiënten met huidgerelateerde klachten ten gevolge van brandwonden. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar en ter waarborging van de kwaliteit van het netwerk is dit onderzocht. Aan de hand van verkregen gegevens kunnen mogelijke verbeteringen worden opgemerkt en doorgevoerd.
Het onderzoeksdoel van het onderzoek: Het in kaart brengen van de huidige situatie van het Netwerk Huidtherapie.
Deelvragen van het onderzoek:
1. Hoe is de kennis van de huisarts omtrent de werkzaamheden van de huidtherapeut aan patiënten met huidgerelateerde klachten ten gevolge van brandwonden?
2. Hoe vinden patiënten hun weg naar de huidtherapeut?
3. Hoeveel patiënten ziet de huidtherapeut gemiddeld per jaar?
4. Welke therapieën voert de huidtherapeut uit?
5. Wat wordt er door de huidtherapeut geregistreerd in het patiëntendossier?
6. Welke richtlijnen raadpleegt de huidtherapeut?
7. Welke meetinstrumenten gebruikt de huidtherapeut bij een effectiviteitsmelting van de behandeling?
8. Hoe houdt de huidtherapeut haar kennis op peil?
Methode van het onderzoek:
Een kwalitatief literatuuronderzoek op basis van publicaties uit (inter)nationale wetenschappelijke onderzoeken. Een kwantitatief onderzoek middels een enquête (34 vragen) onder de huidtherapeuten van het Netwerk Huidtherapie.
Resultaten van het onderzoek:
Uit het literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat de huidtherapeut middels het uitvoeren van laserbehandelingen, littekenmassage en siliconentherapie een bijdrage levert aan het behandelen van hypertrofisch (brandwond)littekenweefsel. Het behandelen van brandwondpatiënten vraagt om een multidisciplinair behandeltraject. Door de huisarts en andere (para)medici persoonlijk op de hoogte te brengen van huidtherapeutische behandelingsmogelijkheden levert de huidtherapeut een bijdrage aan de legitimering van het beroep huidtherapie en kan het aantal doorverwezen patiënten naar de huidtherapeut worden vergroot. De legitimering van huidtherapeutische behandelingsmogelijkheden bij brandwonden kan leiden tot een verschuiving van relatief eenvoudige brandwondbehandelingen uit de 2elijnszorg naar de huidtherapeutische 1elijnszorg. Deze verschuiving brengt een daling van behandelingskosten mee en legitimeert het beroep huidtherapie. De huidige situatie van het Netwerk Huidtherapie is middels de enquête in kaart gebracht.
Mogelijke discussiepunten bij het onderzoek zijn:
1. Het onderzoek heeft mogelijk te vroeg plaatsgevonden. Bij aanvang van het onderzoek was het Netwerk Huidtherapie pas enkele weken van start, een nulmeting in een later stadium zou mogelijk meer specifiekere informatie over de huidtherapeutische toepassingen kunnen opleveren.
2. Een hoger aantal respondenten had in een gedetailleerdere weergave van het netwerk kunnen resulteren.
Aanbevelingen bij het onderzoek:
1. Vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van het netwerk.
2. Lease laserapparatuur beschikbaar stellen.
3. Een minor multidisciplinaire behandeling van brandwonden ontwikkelen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Huidtherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnersNederlandse Brandwondenstichting
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk