De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De inclusie van rolstoelvaardigheden in een skatepark

Het combineren van obstakels voor rolstoelvaardigheden en rolsportdisciplines in het skatepark Zuiderpark, Den Haag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De inclusie van rolstoelvaardigheden in een skatepark

Het combineren van obstakels voor rolstoelvaardigheden en rolsportdisciplines in het skatepark Zuiderpark, Den Haag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mensen in beweging zetten is noodzakelijk voor zowel de gezondheid als de sociale en cognitieve ontwikkeling van jong en oud. Echter, dit is voor mensen met een (fysieke) beperking lang niet vanzelfsprekend. In samenwerking met K-J Projects, het Lectoraat Revalidatie en het Expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT) is daar in het skatepark in het Zuiderpark van Den Haag verandering in gekomen. Een nieuw ontwerp ter vervanging van het huidige skatepark zal de gebruikers de mogelijkheid bieden om met een rolstoel en andere lichaamsbewogen vervoersmiddelen vaardiger te worden. Het skatepark zal mensen aanzetten tot beweging en de sociale binding versterken. Door de inclusie van de rolsporten stuntskaten, skateboarden, steppen, BMX’en en het beoefenen van rolstoelvaardigheden zal een grote doelgroep van het skatepark gebruik maken. Deze sporten moeten laagdrempelig beoefend kunnen worden in het skatepark. Voor het oefenen van rolstoelvaardigheden kan naast het oefenen van rijvaardigheden (zoals voor- en achteruitrijden) het oprijden van stoepen, hellingen en het rijden op verschillende ondergronden geoefend worden. In het skatepark zal geprobeerd worden een verbinding te creëren tussen de obstakels en groen. Daarnaast is het wenselijk dat de obstakels in het skatepark door verschillende disciplines gebruikt kunnen worden, voor verschillende vaardigheidsniveaus geschikt zijn en afwisseling bieden. De ontwerpfase is begonnen met de volgende ontwerpvisie: Het maken van een ontwerp van het skatepark, ter vervanging van de huidige situatie, welke inzicht geeft in de vormgeving van obstakels voor het combineren van het trainen van rolstoelvaardigheden met obstakels voor andere rolsporten in een groenrijke omgeving. Met de hulp van een focusgroep bestaande uit jeugd die gebruik maken van het huidige skatepark is uit twee concepten een eindontwerp gekozen. Daarbij is meegenomen dat er bij vernieuwing van het skatepark beschuttingsplekken door obstakels of struiken zo veel mogelijk voorkomen moet worden om criminele activiteiten te voorkomen. Het eindontwerp is uitgewerkt in SketchUp en geëvalueerd met Kees-Jan van der Klooster (oprichter K-J Projects en ervaring met rolstoel rijden en skaten). Hierbij worden suggesties gegeven op het eindontwerp. Er is een park ontworpen waar met de vereiste lichaamsbewogen vervoersmiddelen geoefend kan worden. De meeste obstakels in het skatepark kunnen door verschillende rolsportdisciplines en de rolstoel gebruikt worden en er wordt afwisseling in de obstakels aangeboden. Naast een aanbod in laagdrempelige obstakels is er voldoende mogelijkheid om uitdaging op te zoeken voor andere vaardigheidsniveaus. De groenstroken rond het huidige skatepark zijn zoveel mogelijk behouden en groen is rond de nieuw ontworpen obstakels meegenomen.
Het beschikbare bedrag voor realisatie van een nieuw skatepark was tijdens het project onbekend. Materiaalkeuze (niet meegenomen in dit project) en de mogelijkheid om het hele skatepark te vervangen zijn afhankelijk van dat beschikbare bedrag. Hier zal nader onderzoek naar gedaan moeten worden. Of het eindontwerp de sociale binding bevordert en aanzet tot beweging is met het ontwerp nog niet meetbaar. Deze eisen kunnen pas bij realisatie geëvalueerd worden. Daarnaast zal de veiligheid van het ontwerp bekeken moeten worden door een persoon met expertise op het gebied van de NEN-EN 14974 veiligheidseisen. Het organiseren van evenementen en het opzetten van samenwerkingsverbanden zijn aan te bevelen voor het onder de aandacht brengen van het skatepark en verloop van projecten van het grotere geheel, waar dit project onderdeel van is. Ondanks dat enkele onderdelen van het eindontwerp nog verbeterd of onderzocht moeten worden kan geconcludeerd worden dat er aan de ontwerpvisie en het opgestelde doel is voldaan.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerECBT, K-J Project, Lectoraat Revalidatie
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk