De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

...positie bepaalt... : kwaliteitsonderzoek voor de sectie Matlog van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol

Rechten: Alle rechten voorbehouden

...positie bepaalt... : kwaliteitsonderzoek voor de sectie Matlog van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is het feit dat de Marechaussee de opdracht heeft om binnen alle districten van de Marechaussee voor 2008 het INK1-model in te voeren. Deze opdracht staat in het Beleidsplan KMar 2010 vermeld. Het district Schiphol dient als pilotlocatie. Binnen Schiphol dient de sectie Matlog als pilot voor de overige afdelingen.

Deze scriptie bevat een onderzoek dat uitgevoerd is om te bepalen in welke fase van het INKmanagementmodel de sectie Matlog zich bevindt en hoe de kwaliteit van de bedrijfsprocessen verbeterd kan worden. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de bedrijfsvoering binnen de sectie Matlog.
De probleemstelling van dit onderzoek luidt:
"Welke positie heeft de sectie Matlog van het district KMar Schiphol op dit moment in het INKmodel en op welke manier kan de kwaliteit van de bedrijfsprocessen van de sectie Matlog verbeterd worden?"

Door middel van verschillende onderzoeksmethoden, empirisch- en theoretisch onderzoek is antwoord gegeven op de beschreven probleemstelling.

Dit zijn de belangrijkste conclusies (in willekeurige volgorde) die uit dit onderzoek naar voren gekomen zijn:
· Het ontbreekt de afdeling Infra aan een goed besturingssysteem
· Processen liggen niet vast, waardoor er geen eenduidige manier van werken is
· Werkplannen ontbreken binnen de sectie of zijn niet actueel. Bij vertrek van sleutelfiguren gaat essentiële kennis verloren
· De interne communicatie binnen de sectie Matlog is onvoldoende
· Medewerkers werken zeer individueel en overleggen weinig
· Een opleidingsplan voor de medewerkers van de sectie ontbreekt
· De sectie Matlog scoort in fase één van het INK-model
· De sectie Matlog heeft bovenstaande punten nodig om de kwaliteit van de bedrijfsprocessen te verbeteren

De belangrijkste aanbevelingen voor de sectie Matlog zijn in volgorde van uitvoering beschreven:
· Het vastleggen van activiteiten van de verschillende afdelingen in werkplannen
· Het aanstellen van resultaatverantwoordelijke budgethouders
· Het beschrijven van processen en daarbij opstellen van normen, prestatie-indicatoren en maatstaven
· Het opstellen en uitvoeren van een opleidingsplan voor de medewerkers
· Een workshop interne communicatie en teambuilding voor de hele sectie
· Het aanschaffen van een FMIS2 als besturingssysteem voor de afdeling Infra
· Over een jaar een herhaling van deze positiebepaling van het INK-model uitvoeren
· Hierbij rekening houden met de aanbevelingen over dit model zoals deze in dit onderzoek beschreven zijn

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerDistrict KMar Schiphol, Luchthaven Schiphol
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk