De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimaliseren van het taakgericht programma op de Klimop daggroep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimaliseren van het taakgericht programma op de Klimop daggroep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd op het Curium-LUMC. Het Curium is een Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) -instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verleent derdelijns zorg. De afdeling waar het onderzoek heeft plaatsgevonden is de Klimop. De Klimop is een behandelingsgroep voor jongeren van 12 t/m 18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De Klimop kent een dagbehandeling en een naschoolse behandeling. Het onderzoek richt zich op de daggroep van de Klimop.

In 2008 is het taakgericht programma ontworpen door het Curium. Het taakgericht programma is een principe waarin jongeren stapsgewijs worden voorbereid op een terugkeer naar een vorm van onderwijs of werk. In het programma worden uiteenlopende vaardigheden geleerd die nodig zijn voor onderwijs- en arbeidsrehabilitatie. Het taakgericht programma bestaat uit vier onderdelen, één daarvan is het unitprogramma, dit onderdeel wordt verzorgd door de Klimop en is onderzocht in dit onderzoek. Het unitprogramma bestaat uit twee onderdelen; dagbestedingsactiviteiten en algemene vormingsactiviteiten.
De bedoeling was dat na de oprichting van het taakgericht programma in 2008, elke unit zelf vorm zou geven aan de inrichting van het taakgericht programma. Zes jaar na de invoering blijkt volgens de sociotherapeuten dat het taakgericht programma momenteel niet optimaal benut wordt op de Klimop daggroep. Van daaruit is de vraag van de opdrachtgever gekomen om het taakgericht programma te optimaliseren met als doel dat het taakgericht programma beter bijdraagt aan de onderwijs- en arbeidsrehabilitatie. De hoofdvraag luidt dan ook: Op welke manier kan het taakgericht programma op de Klimop daggroep, Curium-LUMC geoptimaliseerd worden?

Allereerst zijn de vermoedens van de sociotherapeuten over het niet optimaal functioneren van het taakgericht programma onderzocht aan de hand van de literatuur. Hierbij is gekeken naar hoe ASS ontstaat, het classificatiesysteem de DSM-lV-TR en de DSM -V, de problemen die mensen met ASS ervaren en de huidige methodes/principes die de huidige bouwstenen van het taakgericht programma op de Klimop daggroep vormen, te weten: Competentiemodel, “Geef me de vijf” en TEACCH. Op deze manier zijn de vermoedens van de sociotherapeuten vertaald naar een zo objectief mogelijk beeld. Middels interviews met sociotherapeuten, de educatief therapeut en middels vragenlijsten ingevuld door de jongeren is geverifieerd of dit objectieve beeld klopt. Allereerst was de bedoeling om de jongeren te interviewen maar na overleg met een collega bleek dit niet zo’n goed idee te zijn, omdat dit blokkades bij de jongeren op zou leveren. Vervolgens is er gekozen voor vragenlijsten. Voor de Benchmarking heeft er een interview plaatsgevonden met orthopedagogen van het dr. Leo Kannercollege en de dr. Leo Kannerschool.

De resultaten van het literatuuronderzoek, het praktijkonderzoek en de Benchmark zijn geanalyseerd en met elkaar vergeleken. De belangrijkste conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de visie van de Klimop daggroep van het taakgericht programma onvoldoende bekend is bij de sociotherapeuten. Daarnaast is een aantal conclusies getrokken die vooral praktisch van aard zijn. Zo bevat het competentiemodel onvoldoende algemene vormingsactiviteiten, ontbreken de “Hoe” en “Waar” vragen van het “Geef me de vijf” principe bij het uitvoeren van de activiteiten van het taakgericht programma en een aantal essentiële elementen uit het TEACCH model ontbreken (categoriseren van materialen in de taakgericht programma kast, het strikt opvolgen van de dagprogramma’s van de jongeren en het leren vanuit interesse).

Het wordt aanbevolen om eerst de sociotherapeuten van de Klimop meer bekend te maken met de visie van de Klimop daggroep omtrent het taakgericht programma, zodat zij het taakgericht programma efficiënter kunnen gebruiken voor de behandeling. Nadat dit gedaan is kunnen de praktische aanbevelingen omtrent het competentiemodel, “Geef me de vijf” en TEACCH ingevoerd worden. Hiervoor is een implementatiestrategie opgesteld.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnersCurium-LUMC
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk