De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Angst en depressie na verwijdering van een melanoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Angst en depressie na verwijdering van een melanoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De prevalentie van huidkanker stijgt. Daarbij kan kanker een grote oorzaak zijn voor het ontwikkelen van angstige of depressieve gevoelens. In Nederland is nooit eerder onderzoek gedaan naar angst- of depressieve stoornissen en het beloop hiervan tijdens het follow-up traject bij patiënten die een melanoom in stadium I of II hebben laten verwijderen. In dit onderzoek is geprobeerd dit in kaart te brengen, waarbij de hoofdvraag is:
In hoeverre is er een verschil tussen het aantal jaar dat een melanoom verwijderd is en de mate van ervaren angst- of depressieve stoornis op het moment van invullen van de Hospital Anxiety and Depression Scale bij patiënten in het follow-up traject tot vijf jaar na de verwijdering van een melanoom?
Alle deelvragen zijn beantwoord middels een internet-enquête. In de enquête wordt de gevalideerde vragenlijst Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) gebruikt, die uitgezet is op de Facebookpagina ‘Melanoom lotgenoten site’. De HADS bestaat uit de subschalen angst en depressie, waarbij de scores verdeeld worden in de categorieën ‘non-cases’ (0 t/m 7), ‘doubtful cases’ (8 t/m 10) en ‘definite cases’ (11 t/m 21). De verkregen data is geanalyseerd middels Excel en SPSS, waarbij de ANOVA analyse toegepast is.
De gemiddelde scores per jaar van verwijderen voor de subschaal angst, oplopend van het eerste tot het vijfde jaar, zijn: 10.3, 8.6, 9.7, 9.3 en 6. De gemiddelde scores per jaar van verwijderen voor de subschaal depressie, oplopend van het eerste tot het vijfde jaar, zijn: 6.3, 5.3, 6.8, 6.3 en 4. Verder is het ‘between-group’ effect voor de subschaal angst p = .431 en voor de subschaal depressie p = .842. Hierdoor kon geen significant verschil (p>0,05) gevonden worden tussen het aantal jaar dat een melanoom verwijderd is en de mate van ervaren angst- of depressieve stoornis.
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat er sprake is van gescreende angst- en depressieve stoornissen bij een deel van de respondenten binnen dit onderzoek. Echter is binnen dit onderzoek geen significant bewijs gevonden voor een verschil tussen het aantal jaar dat een melanoom verwijderd is en de mate van ervaren angst- en depressieve stoornissen.
Om de kwaliteit van het onderzoek te verhogen is aan te bevelen de generaliseerbaarheid en externe validiteit van het onderzoek te verhogen, de non-respons bias te verlagen en te streven naar een representatieve onderzoeksgroep. Daarnaast is aan te bevelen fundamenteel onderzoek te verrichten naar psychische problemen na verwijdering van melanomen, alsmede naar hoe psychosociale problemen in de huidtherapeutische praktijk kunnen worden gesignaleerd.
https://www.linkedin.com/in/alissa-remmelzwaal-886651121/

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk