De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Vleesch noch Vissch"

Een onderzoek naar de knelpunten, wensen en behoeften van jonge adolescenten met een verstandelijke beperking, hun ouders en begeleiders in de transitie van divisie Jeugd naar divisie Volwassenen in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Vleesch noch Vissch"

Een onderzoek naar de knelpunten, wensen en behoeften van jonge adolescenten met een verstandelijke beperking, hun ouders en begeleiders in de transitie van divisie Jeugd naar divisie Volwassenen in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Inventariseren van de knelpunten, behoeften en wensen van jonge adolescenten met een verstandelijke beperking, hun ouders en begeleiders in de transitie van divisie Jeugd naar divisie Volwassenen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Om dit doel te kunnen onderzoeken is de volgende hoofdvraag opgesteld:
'Hoe verloopt de transitie van de divisie Jeugd naar de divisie Volwassenen voor jongeren met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking van 15 t/m 25 jaar binnen Steinmetz de Compaan naar het oordeel van de ouders/verzorgers en professionals en wat zijn de aanbevelingen die hieruit voortkomen?'

Methode: De resultaten zijn verkregen door het afnemen van acht interviews met professionals uit de verstandelijk gehandicaptenzorg. De gehouden enquêtes zijn verspreid onder de ouders van de cliënten, van de twintig verspreidde enquêtes zijn er zestien retour gekomen. Tevens is er een groep van negen professionals geënquêteerd, de respons was honderd procent. Door middel van deze onderzoeksmethoden is een objectief beeld verkregen wat de mening van ouders, verzorgers en hulpverleners is. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie is het onderzoek onderbouwd.

Resultaten: Kinderen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2005). Dit komt mede door de verbeterde medische zorg tijdens de zwangerschap en geboorte en de jaren die daarop volgen. Mede door de vele voorzieningen kunnen kinderen met een beperking langer thuis blijven wonen met behulp van hupverleners en zorginstanties. Zo kunnen kinderen dagbesteding krijgen en is er een mogelijkheid tot logeren binnen de instellingen voor mensen met een beperking. Binnen de divisie Jeugd van SdC (Steinmetz de Compaan), wordt deze trend waargenomen. Niet alleen door onderzoekers van dit product maar ook door de verschillende disciplines binnen deze divisie.
Conclusie: Resultaten laten zien dat zowel de ouders als de professionals aangeven dat er omtrent het onderwerp transitie vooruitgang is te boeken op verschillende niveaus. Zo blijkt dat de transitie niet op alle fronten goed verloopt. Er zijn binnen SdC momenteel verschillende werkwijzen rondom het transitieproces.

Aanbevelingen:
- Opzetten van een interne transitie zorgketen. De samenhang tussen de verschillende divisies zou worden verbeterd door het opzetten van een keten binnen SdC.
- De leeftijd verhogen van de cliënten van 18 jaar naar 25 jaar op zowel de logeervoorzieningen als de Kinderdagcentra.
- Een transitieprotocol met daarin de hoofdlijnen waaraan aandacht moet worden besteed als het transitieproces wordt ingezet.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnersSteinmetz de Compaan
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk