De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Krachttraining bij preventie liesblessures

Een literatuurstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Krachttraining bij preventie liesblessures

Een literatuurstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: In het professionele voetbal hebben voetballers veelvuldig te maken met
spierblessures. Dit vormt een substantieel probleem voor de spelers en hun club. Spierblessures
vormen bijna een derde van de blessures waarbij een speler langdurig niet inzetbaar is. Hiervan is de
adductor gerelateerde liesblessure een van de meest voorkomende blessures. Het is een blessure met
langdurige symptomen en er is een hoog risico op een recidief. In de afgelopen decennia is er
veelvuldig onderzoek gedaan naar de preventie van liesblessures. Tot op heden is het effect van
preventieprogramma’s voor deze liesblessure nog niet vastgesteld. Het doel van deze literatuurstudie
is inzicht en kennis krijgen in wat het preventieve effect is van krachttraining en preventieprogramma’s
op liesblessures. Voor het bereiken van dit doel is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Wat is het
preventieve effect van krachttraining op adductor gerelateerde liespijn?”
Methode: Er werd naar literatuur gezocht in de periode september 2018 tot november 2018. Er
is op systematische wijze gebruik gemaakt van de databanken PubMed en SPORTDiscus. Op deze
manier is er gericht gezocht naar relevante Randomised Controlled Trials en Sytematic Reviews. Voor
het includeren van de studies werd er gekeken naar titel/samenvatting, full-tekst, relevantie, level of
evidence en methodologische kwaliteit. De methodologische kwaliteit van de studies werd beoordeeld
door de PEDro-schaal en AMSTAR-checklist. Bij een score van zes of hoger werd de studie
geïncludeerd. Daarnaast is de level of evidence volgens CBO-richtlijn beoordeeld. Tot slot is voor het
beschrijven van de bewijslast de best-evidence synthese van Tulder toegepast.
Resultaten: Uiteindelijk zijn er zes studies geïncludeerd. Vier Randomised Controlled Trial, één
Systematic Review en één Controlled Trial. Uit de resultaten blijkt dat drie van zes studies een
significante verbetering laten zien in de excentrische kracht van de heup adductoren. Eén studie laat
een significante verbetering zien in drie van de acht krachtoefeningen voor de heup adductoren. Eén
studie laat een niet-significante reductie zien op de kans op het krijgen van een liesblessure. En één
studie laat een vermindering zien van de prevalentie en het risico op liesproblemen.
Conclusie: De resultaten van de geïncludeerde studies in dit onderzoek geven in vier van de zes
studies een significante verbetering voor de kracht van de heup adductoren middels de Copenhagen
Adduction exercise, elastische banden en elektromyografie. Op basis van de best-evidence synthese
van Tulder (tabel 2) wordt er geconcludeerd dat er sterk bewijs is voor een preventief effect van
krachttraining op adductor gerelateerde liespijn bij semi- en professionele voetballers. Het is aan te
bevelen om krachttraining voor de heup adductoren toe te voegen in de warming up en normale
voetbaltraining voor de preventie van liesblessures.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk