De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vitale medewerkers voor Dementievriendelijk Wonen

Fysieke arbeidsbelasting en psycho sociale arbeidsbelasting bij dementievriendelijk wonen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vitale medewerkers voor Dementievriendelijk Wonen

Fysieke arbeidsbelasting en psycho sociale arbeidsbelasting bij dementievriendelijk wonen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De KwadrantGroep levert integrale ouderenzorg en daaraan ondersteunende diensten en producten. De KwadrantGroep heeft het voormalige gemeentehuis in Menaam aangekocht, met als doel daar een dementievriendelijke wooncentrum voor ouderen met dementie van te maken. Voor de herinrichting van het pand heeft de KwadrantGroep om advies gevraagd aan Bureau NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

Omdat er een duidelijk verband is tussen de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de verpleegzorg, is dit afstudeeronderzoek gericht op de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers in het nieuwe pand in Menaam. Uit een kort oriënterend onderzoek bleek dat de fysieke arbeidsbelasting en de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (met name: werkdruk en ongewenst gedrag) bij KG als grootste knelpunten werden ervaren. Het onderzoek richtte zich op deze twee gebieden.

Het doel van het onderzoek is het geven van aanbevelingen over hoe het nieuwe pand kan worden heringericht/verbouwd, zodanig dat de fysieke werkbelasting en PSA van de werknemers, stagiaires en vrijwilligers, die werkzaam zijn in het pand voldoen aan het arbeidsomstandighedenrecht.

De centrale onderzoeksvraag die in dit onderzoek beantwoord wordt, luidt: Hoe dient de KwadrantGroep het nieuwe pand in te richten, zodanig dat de fysieke werkbelasting en PSA van de werknemers, stagiaires en vrijwilligers, die werkzaam zijn in het nieuwe pand in overeenstemming zijn met het arbeidsomstandighedenrecht.

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de KwadrantGroep bij de herinrichting van het nieuwe pand rekening zou moeten houden met het bestaand beleid voor fysieke werkbelasting en ongewenst gedrag. Het beleid ‘Veilig en vertrouwd’ zou geëvalueerd moeten worden en eventueel aangepast moeten worden. Door voorafgaand aan de herinrichting een pre-RI&E uit te laten voeren, kunnen vooraf gerichte maatregelen voor deze locatie ter verbetering van de fysieke werkbelasting en PSA genomen worden. Daarnaast zou de KwadrantGroep een beleid met betrekking tot de werkdruk vast moeten stellen, waardoor de maatregelen meer consistent en KwadrantGroep breed toegepast zouden worden. Tevens zou de KwadrantGroep maatregelen moeten nemen ter verbetering van de communicatie tussen management en medewerkers.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
PartnerKenniscentrum Noorderruimte
Datum2019-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk