De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een logomuzie'kje voor betere aandacht en concentratie?

Rechten:

Een logomuzie'kje voor betere aandacht en concentratie?

Rechten:

Samenvatting

Introductie: Muziek heeft invloed op emoties, motoriek en sociale cohesie. Bekend is dat muziek een positieve invloed heeft tijdens een logopedische therapie, vandaar het aanbod van muziektherapie. Echter, er is nog geen informatie over de invloed van achtergrondmuziek tijdens logopedie. Zolang de achtergrondmuziek geen extreme luidheidsvariaties kent, heeft de muziek volgens de literatuur positieve gevolgen voor aandacht en concentratie. Welke muziek dit het best doet, verschilt per persoon. Iedere logopedist heeft te maken met cliënten met moeilijkheden in aandacht en concentratie. Middels dit onderzoek werd onderzocht wat logopedisten van de aandacht en concentratie van een cliënt verwachten, als er achtergrondmuziek tijdens de behandeling wordt afgespeeld.
Methode: De data van dit kwalitatieve onderzoek zijn verzameld via een online vragenlijst, ingevuld door respondenten die in Nederland werken als logopedist. Deze respondenten zijn voornamelijk gevonden via Facebook. Er is gevraagd naar wat volgens de respondenten positieve en negatieve verwachtingen zijn van achtergrondmuziek tijdens logopedie en of zij verwachten dat de juiste achtergrondmuziek een positief effect heeft op de aandacht en concentratie van de cliënt. De data zijn gecodeerd, waarbij is bijgehouden hoe vaak de antwoorden door de respondenten zijn genoemd om de urgentie ervan aan te duiden.
Resultaten: Er waren 119 respondenten. Positieve verwachtingen zijn dat achtergrondmuziek positieve gevolgen brengt voor het werkgedrag van de cliënt, het bij sommige cliënten van positieve invloed op de behandeling is en dat het voor meer ontspanning en plezier zorgt. Negatieve verwachtingen zijn dat er te veel wordt gefocust op het geluid, dat achtergrondmuziek niet voor iedere cliënt even geschikt is, dat het de behandeling belemmert en dat het gebruikmaken ervan in de praktijk moeilijk is. 18,5% van de logopedisten verwacht geen verbetering in aandacht en concentratie. 28,6% verwacht een verbetering en 52,9% is neutraal.
Discussie: Het grootste deel van de respondenten verwacht een verbetering, of is neutraal. De logopedisten en de literatuur zijn het erover eens dat achtergrondmuziek voor ontspanning en meer plezier zorgt, maar het aanbieden van de verkeerde achtergrondmuziek niet voor een verbetering in aandacht en concentratie zorgt. Door de grote respons, mogelijk door het originele onderwerp en de online verspreiding van de vragenlijst, zijn de uitkomsten van dit onderzoek representatief met de populatie logopedisten in Nederland. De logopedisten zijn benieuwd naar wat daadwerkelijk het effect van achtergrondmuziek is. Vervolgonderzoek is nodig om te weten of het toevoegen van achtergrondmuziek in de praktijk haalbaar is en wat voor effect het heeft op de cliënt.


Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2019-01-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk