De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verheffing of verstoring? : effecten stimuleringsmaatregelen audiovisuele productie in Nederland

Open access

Rechten:

Verheffing of verstoring? : effecten stimuleringsmaatregelen audiovisuele productie in Nederland

Open access

Rechten:

Samenvatting

Naar aanleiding van het adviesrapport ‘Zicht op zo veel meer’ van de Raad voor Cultuur heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dialogic innovatie en interactie, APE Public Economics en Paul Rutten Onderzoek opdracht gegeven onderzoek te doen naar stimuleringsmaatregelen voor de audiovisuele productie in Nederland. Dit rapport bevat een duiding van de economische effecten die naar verwachting optreden in geval van invoering van heffingen, quota of alternatieve maatregelen ten behoeve van stimulering van Nederlands cultureel audiovisueel product. Ook worden de economische rationale van de beoogde inzet van de genoemde instrumenten onderzocht en beoordeeld. Daarbij is vooral aandacht besteed aan verwachte veranderingen in consumentenprijzen en consumptie (elasticiteiten), substitutie-effecten die daardoor optreden, evenals de verwachte implicaties voor pluriformiteit en toegankelijkheid van het aanbod. Tevens zijn een aantal mogelijke neveneffecten en perverse prikkels inzichtelijk gemaakt. Dit is onderzocht voor zowel de vertoningsmarkt (afzetmarkt), als voor de productiemarkt. Er worden vijf deelmarkten voor wat betreft de vertoning van Nederlandse AV-content onderscheiden: Lineaire TV (televisieomroep en -distributie), Bioscopen en filmtheaters, SVOD (subscription video on-demand), TVOD (transactional video-on-demand) en AVOD (advertising based video-on-demand).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Creating 010
Gepubliceerd inRijksoverheid - https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/19/onderzoeksrapport-dialogic-ape-verheffing-of-verstoring-effecten-stimuleringsmaatregelen-audiovisuele-productie-in-nederland
Datum2019-01-11
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk