De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van volkshogeschoolbeweging naar participatiesamenleving, en terug?

Rechten:

Van volkshogeschoolbeweging naar participatiesamenleving, en terug?

Rechten:

Samenvatting

Laten we eens terugkijken op bijna honderd jaar volwasseneneducatie in Nederland. Daarvoor zijn tenminste drie aanleidingen. Recent verscheen er een megaboekwerk over de geschiedenis van het voor- en naoorlogse regionale volkshogeschoolwerk in Nederland. Dat verdient aandacht. Alleen al omdat men aan die traditie soms verwachtingen verbindt voor de aanpak van de hedendaagse krimpregio’s. Twee: aan de oppervlakte van het huidige overheidsbeleid zien en horen we steeds weer opvoedende vermaningen, die niet zelden ambivalent zijn en argwaan wekken. En dat laatste temeer gezien het feit – aanleiding drie – dat er zo weinig is overgebleven van die rijke traditie van de volwasseneneducatie die tot voor enkele decennia deel uitmaakte van het landelijk, regionaal en lokaal beleid, en die het buitenland wist te inspireren.

OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Talentontwikkeling
Gepubliceerd inJournal of Social Intervention: Theory and Practice Vol. 23, Uitgave: 1, Pagina's: 127-143
Datum2014-03-19
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk