De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waarom zoeken vrouwen met borstkanker psychosociale hulp?

Rechten:

Waarom zoeken vrouwen met borstkanker psychosociale hulp?

Rechten:

Samenvatting

Veel vrouwen die borstkanker hebben (gehad) worstelen
met de aanpassing aan de lichamelijke, psychische en
sociale gevolgen van de diagnose en de behandeling.
In een onderzoek werd nagegaan hoeveel vrouwen
behoefte hebben aan psychosociale hulp en welke factoren
invloed hebben op hun intentie tot zoeken van
psychosociale hulp. In een cross-sectionele steekproef
werd door 179 vrouwen die borstkanker hebben (gehad)
een vragenlijst ingevuld over hun sociaal-demografische
en medische kenmerken, hun welbevinden, eerder
gebruik en waardering van psychosociale hulp en hun
behoefte aan psychosociale ondersteuning. Verder
waren er vragen over hun attitude, gepercipieerde
sociale normen en zelfeffectiviteit ten aanzien van het
zoeken van psychosociale hulp. In correlationele en
regressieanalyses werd onderzocht welke van deze
factoren samenhangen met de intentie om psychosociale
hulp te zoeken. Bijna 40% van de vrouwen die de
vragenlijst invulden is zeer zeker (15,1%) of wellicht
(24%) van plan om psychosociale hulp te zoeken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Zorginnovatie
Gepubliceerd inNederlands Tijdschrift voor de Oncologie NVRO, Vol. 12, Uitgave: 8, Pagina's: 294-301
Datum2015-12-01
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk