De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2015 heeft de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz) het ontslagrecht gewijzigd. Eén van de wijzigingen die de Wwz met zich mee heeft gebracht is de transitievergoeding. Wanneer een werknemer voldoet aan de vereisten uit art. 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) wordt bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding toegekend. Daarnaast heeft de Wwz de begrippen ‘verwijtbaar’ en ‘ernstig verwijtbaar’ handelen of nalaten van een werknemer geïntroduceerd. De werknemer krijgt geen transitievergoeding als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer. In de memorie van toelichting (hierna: MvT) en in de wet wordt geen specifieke invulling gegeven aan het begrip ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer. Ongeveer twee jaar na de inwerkingtreding van de Wwz heeft het Hugo Sinzheimer Instituut (hierna: HSI) van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek verricht naar het begrip ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer. Naar aanleiding van de MvT en het onderzoek zijn een aantal elementen geformuleerd om een gedraging aan te merken als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Mobilaris B.V. heeft gevraagd dit onderzoek uit te voeren vanwege de onduidelijkheden in de praktijk en het probleem dat is geschetst in paragraaf 1.1.
Het doel van dit onderzoek is Mobilaris B.V. een advies geven omtrent het al dan niet toekennen van een transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer. De volgende centrale vraag is opgesteld: welk advies kan aan Mobilaris B.V. worden gegeven wanneer er al dan niet een transitievergoeding wordt toegekend bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer blijkens wet- en regelgeving, literatuur en jurisprudentieonderzoek?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2018-03-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk