De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ziekteverzuim (on)geoorloofd?

Onderzoek naar de samenwerking aangaande het ziekteverzuim tussen Leerplicht van de gemeente Rotterdam en het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Rechten:

Ziekteverzuim (on)geoorloofd?

Onderzoek naar de samenwerking aangaande het ziekteverzuim tussen Leerplicht van de gemeente Rotterdam en het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Rechten:

Samenvatting

De centrale vraag die wordt onderzocht, luidt als volgt: ‘Hoe kan het huidige werkproces van Leerplicht Rotterdam met betrekking tot de melding en afhandeling van ziekteverzuim van een leerling van worden aangepast, gelet op de geconstateerde knelpunten, met gebruikmaking van de M@ZL methodiek en de praktijkervaringen daarmee van Leerplicht Amsterdam en West-Brabant en de GGD jeugdarts van West-Brabant?’
Leerplicht Rotterdam heeft onder andere als taak het ziekteverzuim van de leerlingen aan te pakken, omdat dit een signaal is van achterliggende problematiek. Hiervoor werkt de leerplichtambtenaar samen met de zorgcoördinator (werkzaam bij de school) en de schoolverpleegkundige (werkzaam is bij het CJG). De leerplichtambtenaar ondervindt een aantal knelpunten in de samenwerking met de schoolverpleegkundige. De leerplichtambtenaar merkt onder andere dat de schoolverpleegkundige onvoldoende informatie over het ziekteverzuim van de leerling terugkoppelt aan de zorgcoördinator. Hierdoor kan de school niet beslissen of het verzuim al dan niet geoorloofd is. Het gevolg hiervan is dat de leerplichtambtenaar geen interventie kan plegen. Om deze redenen wordt een integrale aanpak ontwikkeld die zorg moet dragen voor een uniforme samenwerking, waarbij alle betrokken instanties gezamenlijk het ziekteverzuim van de leerling aanpakken. De GGD jeugdarts van de regio West-Brabant heeft een methode ontwikkeld, waarin er sprake is van een uniforme samenwerking tussen de betrokken instanties: de Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (de M@ZL). Het zorgt voor een gestructureerde aanpak om ziekmeldingen te signaleren, de ziek gemelde leerling te bereiken, te adviseren en te begeleiden.
De belangrijkste conclusie op de centrale vraag is dat Leerplicht vanuit zorg om de leerling een gesprek voert met de leerling en de ouders en een duidelijke verdeling maken van rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken instanties, zodat er een uniforme samenwerking ontstaat tussen Leerplicht en het CJG. En Leerplicht moet betrokken zijn bij complexe zaken om gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen om de leerling te helpen. Hieruit volgen de aanbevelingen om samen met de scholen en het CJG een methode te ontwikkelen waarin sprake is van een duidelijke verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken instanties. Hierdoor is het voor alle betrokken instanties en de ouders en leerling duidelijk wat de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn. Een ander aanbeveling is dat Leerplicht een gesprek vanuit zorg om de leerling voert met de leerling en de ouders. Ook controleert Leerplicht of alle stappen in het kader van de M@ZL zijn genomen bij het ontvangen van een melding. De laatste aanbeveling is het deelnemen aan een complexe (verzuim)gesprek met de ouders en de leerling, die gevoerd wordt door de school en de schoolverpleegkundige. Hierbij wordt er een gesprek vanuit zorg om de leerling gevoerd. Dit laat de betrokkenheid van de instanties zien dat er zorgen zijn om de klachten van de leerling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
PartnersGemeente Rotterdam
Datum2017-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk