De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gevolgen van de Wet werk en zekerheid binnen BEDRIJF

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gevolgen van de Wet werk en zekerheid binnen BEDRIJF

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

BEDRIJF werd eind vorig jaar met een aantal problemen geconfronteerd die verband houden met de overeenkomst met haar opdrachtgeefster OPDRACHTGEVER en met de invoering van de Wet werk en zekerheid. Dit heeft tot gevolg dat BEDRIJF begin 2016 is overgestapt naar een uitzendconstructie. Met behulp van de uitzendconstructie heeft BEDRIJF een flexibele schil gecreëerd, waarvan het dienstverband eind 2017 eenvoudiger kan worden beëindigd als BEDRIJF onverhoopt de overeenkomst met OPDRACHTGEVER kwijtraakt en anders 5,5 jaar werkzaam kunnen blijven voor het bedrijf. Tevens heeft men zogenaamde Passagiersassistenten voor onbepaalde duur in dienst. Alle medewerkers die momenteel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben bij BEDRIJF, zullen overgedragen worden aan een uitzendbureau.
De transitie naar aanleiding van de nieuwe Wet werk en zekerheid heeft grote invloed op zowel de rol van de werkgever als die van de werknemer. De verhouding tussen deze partijen zal in plaats van een werkgever-werknemer relatie namelijk veranderen in een inlener-uitzendkracht relatie.
Als gevolg van de uitzendconstructie manifesteert zich een personeelsbestand met verschillende profielen. Het werkgeverschap is in de nieuwe situatie namelijk verdeeld over BEDRIJF zelf en de uitzendbureaus UITZENDBUREAU en UITZENDBUREAU.
De gehele verandering binnen BEDRIJF heeft invloed op het voorheen door BEDRIJF gevoerde (HRM) beleid gericht op de bedrijfscultuur. Door de nieuwe situatie kan BEDRIJF niet op dezelfde wijze haar werkgeverschap vorm blijven geven. Zij zullen dan ook minder in de gelegenheid zijn om de voorgestane bedrijfscultuur te bewaken.
Uit het onderzoek blijkt dat de huidige bedrijfscultuur voornamelijk als een familie- en marktcultuur gezien wordt. De bedrijfscultuur van UITZENDBUREAU, het uitzendbureau dat een groot deel van het personeel geworven en aangenomen heeft, is daarentegen duidelijk een adhocratiecultuur. Wanneer de uitzendkrachten geïntegreerd kunnen worden binnen BEDRIJF, beweert Schein (2008) dat bij deze vermenging of integratie van culturen een nieuw, overstijgend stelsel ontstaat, waarbij van beide culturen het beste wordt genomen om zo het gewenste resultaat te bereiken. Een bedrijfscultuur waarbij de uitzendkrachten geïntegreerd worden, zal een eventuele tweedeling in het personeel vermijden en de motivatie en betrokkenheid van de uitzendkrachten vergroten.
De directie, de afdeling HRM en het uitvoerend personeel kijken alle drie op een andere manier naar de bedrijfscultuur van BEDRIJF. Opmerkelijk is dat zij allen een ander beeld hebben van deze bedrijfscultuur, dan door de strategische top nagestreefde en gewenste bedrijfscultuur. Duidelijk te zien is dat de gewenste bedrijfscultuur voornamelijk een hiërarchiecultuur is.
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een verandering en/ of versterking van de bedrijfscultuur nodig zal zijn, ten eerste om deze aan te laten sluiten bij de doelen van het strategisch management en ten tweede om de eenvormigheid binnen de (groepen) medewerkers te versterken. Het bedrijf heeft een aanpassing gemaakt in haar beleid naar de nieuwe juridische omgeving. Nu is het zaak om de uitzendkrachten te integreren binnen het bedrijf.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingFaculteit M&B
Datum2016-10-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk