De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De positionering van een online ondernemersmagazine

Rechten:

De positionering van een online ondernemersmagazine

Rechten:

Samenvatting

In deze scriptie staat de positionering van een online magazine centraal. Het betreft een online magazine over ondernemerschap genaamd: TYGERS Magazine. Het magazine is nu een aantal maanden live en dient een sterke positie op de markt te krijgen zodat het de organisatie achter het magazine (TYGERS) opbrengsten levert. De probleemstelling die tijdens dit onderzoek centraal staat luidt:
“Hoe kan TYGERS Magazine zich positioneren aan de hand van haar kerncompetenties, de kernfactoren van succes, de klantbehoeften en de positionering van de concurrenten?”
Nadat de onderzoeker de interne en externe omgeving van TYGERS Magazine in kaart heeft gebracht, kwam deze probleemstelling en de daarbij passende deelvragen tot stand. Vervolgens heeft de onderzoeker literatuuronderzoek uitgevoerd naar de verschillende theorieën over positionering. De theorie van Kenichi Ohmae (1982) sluit het best aan op het vraagstuk. In de theorie stelt Ohmae het volgende: als een organisatie concurrentievoordeel wil behalen moet The Strategic Triangle in balans zijn. The Strategic Triangle bestaat uit drie onderdelen: Consumer, Competitors en Corporation. Door in de strategie tijdelijk de focus op een van deze drie C’s te leggen, zonder de andere uit het oog te verliezen, zorgt de organisatie voor een sterke positie op de markt.
Aan de hand van de theorie stelde de onderzoeker de onderzoeksmethode vast. Deze bestond uit zowel deskresearch als kwalitatief fieldresearch. In totaal nam de onderzoeker twaalf gestructureerde interviews af waarin de beweegredenen van de respondenten centraal stonden. Daarnaast voerde de onderzoeker een concurrentieanalyse uit en nam een interview af met de opdrachtgever. Uit de resultaten kwam naar voren over welke kerncompetenties TYGERS Magazine beschikt, wat de kernfactoren van succes binnen de markt zijn, wat de wensen en behoeften van de respondenten zijn en hoe de concurrenten zich positioneren.
Uit de resultaten kan de onderzoeker concluderen dat TYGERS Magazine zich kan positioneren als online magazine over ondernemerschap dat zich richt op het inspireren en informeren van startende ondernemers. Dit kunnen zij doen door ondernemers hun eigen ervaringen te laten vertellen en visie te laten delen. Om dit tot stand te kunnen brengen, adviseert de onderzoeker de ‘corporate-based strategy’ uit de theorie van Ohmae (1982). Dit houdt in dat TYGERS haar kerncompetenties ten opzichte van de concurrenten dient te versterken zonder de behoeften van de doelgroep uit het oog te verliezen. Deze aanbeveling vertaalt de onderzoeker naar een implementatieplan. Daarin staat een marketingcommunicatieplan beschreven om de zichtbaarheid van TYGERS Magazine te verbeteren. Ook staan er twee voorstellen voor nieuwe formats beschreven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerTygers
Datum2017-10-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk