De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In online gezelschap

Open access

Rechten:

In online gezelschap

Open access

Rechten:

Samenvatting

In Good Company is een bureau voor talentontwikkeling. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van talent binnen een organisatie. ‘Een talent zijn’ kun je pas van iemand zeggen als hij of zij een combinatie van talenten bezit en in een specifieke context een unieke meerwaarde oplevert. Vervolgens is er iemand nodig die dat talent tot bloei kan brengen (Kop, 2011). Het ‘tot bloei brengen’ is waar In Good Company zich mee bezig houdt. De laatste jaren is er een enorme belangstelling ontstaan voor talent en talentontwikkeling (Kop, 2011).
In januari 2017 is In Good Company gestart met hun social media. Echter missen zij zelf de kennis om invulling te geven aan de socialmediakanalen. Het bedrijf heeft geen inzicht in de wensen en de behoeften van hun doelgroep wat betreft social media. Hierdoor zal de online betrokkenheid niet het gewenste niveau bereiken. De probleemstelling van dit onderzoek is dan ook: ‘Hoe kan In Good Company online betrokkenheid creëren bij de doelgroep middels het gebruik van Facebook en LinkedIn?’
Het doel van dit onderzoek is om In Good Company inzicht te bieden in hoe zij online betrokkenheid kunnen creëren bij de doelgroep middels het gebruik van Facebook en LinkedIn. Dit vormt zich tot een advies met een passende socialmediastrategie.
Het conceptuele model voor dit onderzoek is het ‘Six Stages of Social Business Transformation’ van Li & Solis. Dit model sluit aan bij het onderzoek, omdat het in verschillende stappen uitlegt hoe een socialmediastrategie geïntegreerd kan worden.
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van deskresearch en kwantitatief onderzoek. Er is een online enquête uitgezet bij de doelgroep. De enquête is verspreid via Facebook, LinkedIn en een klantenbestand van de organisatie. In de enquête werd het communicatiegedrag van de doelgroep ondervraagd en de wensen en behoeften wat betreft de inrichting van de socialmediakanalen.
Uit de resultaten bleek dat de doelgroep van In Good Company voornamelijk spectators en conversationalists zijn. Zij zijn tussen de 25 en 29 jaar en tussen de 40 en 49 jaar oud en zijn online op social media tussen 20:00 en 24:00 uur.
De doelgroep ziet het liefst afbeeldingen met geschreven tekst als socialmediabericht. Dit bericht moet als doel hebben om kennis over te brengen. De belangrijkste socialmediakanalen voor hen zijn WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram. Het liefste zien zij een wekelijks bericht op LinkedIn en Facebook.
Er wordt dan ook sterk aangeraden om wekelijks een bericht te plaatsen op Facebook en LinkedIn. Dit vereist van de organisatie dat zij zich meer bewust en consequent moeten gaan bezighouden met social media. Zij kunnen dit doen in de vorm van bijvoorbeeld wekelijkse vergaderingen.
Daarbij is het van belang dat de organisatie een contentmanager aanstelt die de planning van social media kan monitoren. Versterking van het team is wenselijk door bijvoorbeeld stagiaires in te huren voor langere periodes die zich bezig kunnen houden met social media. De aanbevelingen zijn geen eenmalige acties, maar een continu proces waar de organisatie zich in dient te verdiepen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerIn Good Company
Datum2017-08-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk