De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Anoniem

Rechten:

Samenvatting

Het ***** is een onderdeel van Bedrijf, een staalproducent gevestigd in India. Het ***** biedt psychologische ondersteuning aan collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het ***** bestaat uit 26 leden, die werkzaam zijn op verschillende afdelingen binnen Bedrijf. Om het opvangen snel en efficiënt te kunnen uitvoeren, is goede communicatie onontbeerlijk. Daarom is het belangrijk om het communicatiebeleid te onderzoeken en op zoek te gaan naar verbeterpunten. De verbeterpunten worden aangedragen door de leden van het *****. De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook:
Wat vindt de doelgroep van het huidige communicatiebeleid van het ***** en hoe kunnen de eventuele verbeterpunten in het communicatiebeleid worden toegepast?
Het doel van het onderzoek is om advies te geven aan de voorzitter van het ***** over de verbeterpunten en over de manier waarop de verbeterpunten in het communicatiebeleid kunnen worden toegepast.
De doelgroep van het onderzoek zijn de 26 leden van het *****. Van die groep hebben tien personen deelgenomen aan het onderzoek. Zes leden van het *****, drie personen van de werkgroep en de voorzitter. De onderzoeksdoelgroep is door middel van halfgestructureerde interviews gevraagd naar hun mening over het communicatiebeleid. De vragen zijn opgesteld aan de hand van een topic guide, afkomstig van de variabelen van het TOCOM-model van Woudstra en Van Gemert (2005). Dit model is de theoretische onderbouwing voor dit onderzoek.
Uit de door deskresearch en fieldresearch verkregen resultaten blijkt dat de onderzoeksdoelgroep tevreden is met het communicatiebeleid, maar dat er ruimte is voor verbeteringen. Vooral met betrekking tot de communicatiestructuur, communicatiemiddelenmix en communicatiecultuur zijn verbeterpunten genoemd.
De resultaten van het onderzoek zijn vertaald naar concrete aanbevelingen. De aanbevelingen zijn dat de communicatiemiddelen beter op elkaar moeten aansluiten door middel van een communicatiemanagementsysteem. Tevens is het advies om meer gebruik te maken van online communicatiemiddelen die makkelijk toegankelijk zijn, dus zowel thuis als op het werk of onderweg en zowel via een computer als een smartphone. De informatie dient altijd up-to-date te zijn. Door alle informatie te digitaliseren en alleen de laatste versie zichtbaar te maken, hebben alle leden de juiste informatie. Als er informatie wordt gewijzigd, dan dient de werkgroep dit te communiceren naar de leden. Die communicatie mag ook meer plaatsvinden via online communicatiemiddelen, zoals WhatsApp of e-mail. Tot slot is het raadzaam om een notulist en psycholoog aanwezig te laten zijn bij de lunchbijeenkomsten, zodat de vaardigheden van de leden worden verbeterd. Om de hierboven genoemde aanbevelingen te realiseren is een implementatieplan opgezet.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
Datum2017-10-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk