De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek van het intranet 'Het LeidsePlein'

De gebruiker centraal!

Rechten:

Onderzoek van het intranet 'Het LeidsePlein'

De gebruiker centraal!

Rechten:

Samenvatting

Uit het Trendonderzoek interne communicatie 2015 blijkt dat er volop kansen zijn voor het vakgebied interne communicatie. Interne communicatieprofessionals zijn steeds meer betrokken bij strategische thema’s en veranderingen in de organisatie. Onderzoek naar het effect van interne communicatie op de organisatie wordt relatief weinig gedaan. De inzichten uit het onderzoek resulteren in drie uitdagingen voor de communicatieprofessional: Benut de kracht van (informele) netwerken in de organisatie, meer aandacht voor accountability en groeien in de veranderende rol van de communicatieprofessional (Robertson,2015).
Een nieuw intranet vraagt om onderzoek. Om te voorkomen dat het intranet weinig bezoekers trekt, is het belangrijk om de wensen en behoeften van de doelgroep van dit communicatiekanaal in kaart te brengen. Door middel van het onderzoek worden de medewerkers van de organisatie vanaf het begin betrokken bij het ontstaan van het nieuwe intranet. Wat zal bijdragen aan het creëren van meer draagvlak. In samenwerking met de opdrachtgever is er een probleemstelling opgesteld en dit vormt de leidraad van het onderzoek.
De probleemstelling luidt als volgt: ‘‘Op welke manier kan de gemeente Leiden in de nabije toekomst invulling geven aan het intranet rekening houdend met de behoeften van de doelgroep?´´
In de uitwerking van de probleemstelling worden 3 scenario’s uitgewerkt. Dit op basis van onderzoeksgegevens van een focusgroep van leidinggevenden, medewerkers en stakeholders (zoals or, etc.), en team communicatie. Belangrijke input zijn de ervaringen van andere organisaties die een dergelijk ontwikkeltraject al achter de rug hebben. Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling, is deze onderverdeeld in drie deelvragen, namelijk:
• Hoe staan medewerkers en leidinggevenden tegenover de huidige intranetvoorziening?
• Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die het intranet moet bezitten vanuit het perspectief van de medewerker en leidinggevende?
• Wat zijn de mogelijkheden van een sociaal intranet voor de gemeente Leiden?
Aan de hand van het onderzoek wordt antwoord gegeven op de probleemstelling. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel deskresearch als fieldresearch. Deskresearch wordt ingezet om verdieping in de onderwerpen intranet en interne communicatie te bewerkstelligen. Fieldresearch wordt gebruikt om de wensen en behoeften van de doelgroep in kaart te brengen. Het fieldresearch bestaat uit een focusgroep en enquêtes. De focusgroep vond eind november plaats bij de gemeente Leiden.
In dit rapport wordt gestart met een situatieschets. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het probleem toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek ingekaderd aan de hand van verscheidene wetenschappelijke bronnen. In hoofdstuk 5 wordt de methodologie beschreven. In dit hoofdstuk wordt besproken welke methodes er zijn ingezet om de deelvragen van het onderzoek te kunnen beantwoorden. Na de methodologie volgen resultaten. Vervolgens worden de conclusies beschreven, hierin komen onder andere de tekortkomingen aan de orde. Na de conclusies volgen de aanbevelingen, deze zijn gebaseerd op de resultaten. Tot slot volgt het implementatieplan om de adviezen door te voeren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersGemeente Leiden
Datum2016-02-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk