De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkorganisatie Duivenvoorde op weg naar een goed intern communicatiebeleid

Duidelijk communiceren kan dromen en doelen realiseren

Open access

Rechten:

Werkorganisatie Duivenvoorde op weg naar een goed intern communicatiebeleid

Duidelijk communiceren kan dromen en doelen realiseren

Open access

Rechten:

Samenvatting

Een groot verschil tussen de huidige en de gewenste situatie van de interne communicatie zou de lage score in het MTO en het niet aankomen van de boodschappen in de interne communicatie aan medewerkers kunnen verklaren. Dit onderzoek focust zich dan ook op het in kaart brengen van de huidige situatie van de interne communicatie en het achterhalen van de gewenste situatie. Om deze reden is de volgende centrale vraag opgesteld:
“Wat is het verschil tussen de huidige en gewenste situatie van de interne communicatie van Werkorganisatie Duivenvoorde waardoor de interne communicatie zo laag scoort in het MTO?”
Dit onderzoek toetst de interne communicatie van Werkorganisatie Duivenvoorde aan de hand van het TOCOM model van Egbert Woudstra en Lisette van Gemert. Het TOCOM model staat centraal in dit onderzoek omdat het model zowel de huidige als de gewenste situatie van de interne communicatie in kaart brengt en hiermee ook de mogelijke knelpunten in de interne communicatie aan het licht brengt. Het model schetst een beeld van de factoren die bepalend zijn voor de communicatie binnen een organisatie en kan gebruikt worden bij het analyseren van alle communicatiestromen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch en kwalitatief onderzoek. Deskresearch betreft het vooronderzoek naar de Werkorganisatie. Het kwalitatief onderzoek bestaat uit interviews met de concerndirectie, het managementteam en de medewerkers van de Werkorganisatie. Met deze interviews zijn zowel de huidige als de gewenste interne communicatie en de communicatiestructuur en communicatiecultuur in kaart gebracht.
Op basis van de onderzoeksresultaten en conclusies is antwoord gegeven op de centrale vraag. Op basis van het antwoord op de centrale vraag en de conclusies is een advies opgesteld voor het opstellen van een intern communicatiebeleid voor Werkorganisatie Duivenvoorde, waarbij deze zodanig wordt ingericht dat wensen en behoeften van de medewerkers ten aanzien van de interne communicatie worden vervuld. Het in werking stellen van dit beleid kan zorgen voor het wegnemen van onvrede bij de medewerkers over de interne communicatie en het effectiever overbrengen van boodschappen vanuit de interne communicatie.
(Intern communicatie onderzoek bij Werkorganisatie Duivenvoorde waarbij het TOCOM model als conceptueel model wordt gebruikt.)

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerWerkorganisatie Duivenvoorde
Datum2016-02-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk