De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Online betrokkenheid op Facebook

Rechten:

Online betrokkenheid op Facebook

Rechten:

Samenvatting

Grand’Italia is een Italiaans pasta- en sausmerk. Sinds 2013 heeft Grand’Italia een Facebookpagina opgericht
om meer met de doelgroep in verbinding te staan en om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen. De
organisatie merkt echter dat de berichten op Facebook maar weinig likes en reacties krijgen en dat dialoog
uitblijft. Deze aanleiding heeft geresulteerd in de volgende probleemstelling:
“Hoe kan Grand’Italia door middel van Facebook online betrokkenheid creëren bij haar doelgroep?”
Deskresearch heeft de achtergrond, waartegen het probleem zich afspeelt, in kaart gebracht. Dit bevorderde
de afbakening van het probleem. Uit de literatuurstudie bleek dat het Six Stages of Social Business
Transformation van Li en Solis (2013) geschikt was als conceptueel model. Dit model licht stap voor stap toe
hoe een organisatie social media kan integreren met behulp van zes fases. Om de theorie zo goed mogelijk toe
te passen, vond er een combinatie plaats met de POST-methode. Deze methode weergeeft de topics waarmee
een organisatie rekening moet houden wanneer het naar een volgende fase wil van het model wil.
Na de deskresearch volgde er kwantitatief onderzoek door middel van online enquêtes op Facebook. De
doelgroep bestaat uit alle volgers van de Facebookpagina van de organisatie die in de afgelopen twee jaar
minimaal één keer een product van Grand’Italia hebben gekocht. De respondenten zijn vervolgens ingedeeld in
The Social Technographics Ladder van Li en Bernoff (2008), waaruit blijkt dat de doekgroep voornamelijk uit
‘Conversationalists’ bestaat.
Op basis van de resultaten uit het onderzoek is te concluderen dat de organisatie rekening moet houden met
de wensen en behoeften van de doelgroep om betrokkenheid te creëren. De doelgroep heeft aangegeven de
Facebookpagina vooral te bezoeken om inspiratie op te doen en om nieuwe recepten te proberen. Daarom is
het advies om minimaal één keer in de week een bericht te plaatsen op Facebook en de doelgroep te
ondersteunen. De beste tijd om berichten te plaatsen is tussen 20.00u en 00.00u, omdat dan de doelgroep
voornamelijk online is. Verder is het voor Grand’Italia van belang afbeeldingen in combinatie met tekst te
plaatsen. Daarbij is het advies om ook weer op Instagram en YouTube actief te zijn. Zowel uit de enquêtes, als
uit de deskresearch blijkt namelijk dat het gebruik van Instagram flink toeneemt. Wanneer Grand’Italia de
online betrokkenheid wil versterken, is het dus van belang rekening te houden met de wensen en behoeften
van de doelgroep en de bovenstaande punten toe te passen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerGrand'Italia
Datum2017-08-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk