De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beroepsgericht Afstudeeronderzoek vocabulaire en taalverwerving bij het vak Biology op het TVWO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beroepsgericht Afstudeeronderzoek vocabulaire en taalverwerving bij het vak Biology op het TVWO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door middel van actieonderzoek is onderzocht hoe te komen tot een meer
taalgerichte aanpak van het vak Biology op een TVWO afdeling.
De onderzoeksvraag was: kan ik door taalgericht lesgeven het aanleren van termen en begrippen verbeteren en kan ik daarmee zorgen voor een beter begrip van toetsvragen? Bij nulmeting bleek dat zo’n driekwart van de leerlingen zoveel begrippen en uitdrukkingen niet kenden dat zij om die reden de vragen niet goed konden begrijpen. Ook bleek dat het niveau van de aangeboden vragen niet overeenkwam met het door de collega’s Engels ingeschatte taalniveau van de leerlingen. Het taalniveau
van de vragen was vaak te hoog. Opvallend was dat de woorden die de leerlingen niet wisten voor een groot deel bestonden uit woorden die niet behoorden tot vakspecifieke terminologie. Juist deze woorden komen echter vaak terug in teksten en vragen. Door een uitgebreid literatuuronderzoek is nagegaan hoe leerlingen een taal verwerven en hoe ze het beste vocabulaire kunnen aanleren. Om de situatie te verbeteren is in samenwerking met de docenten Engels van de afdeling TVWO een aangepaste wordlist ontwikkeld met bijbehorende oefeningen. Het onderzoek is bijgesteld richting het taalgerichter maken van de lessen.
Aan de hand van de observatielijst van Hajer en Meestringa is nagegaan of de lessen voldoende taalgericht waren. Na deze lessen heeft een eindmeting plaatsgevonden, waaruit bleek dat de verbeteracties zorgden voor een beter begrip van toetsvragen wat ook leidde tot een hoger gemiddeld toetsresultaat.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingArchimedes
PartnerCals College te Nieuwegein
Jaar2009
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk