De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderwijs in de Engelse taal op een Nederlandse basisschool

Vergelijkend onderzoek naar methodegebonden en vakgeïntegreerd vreemdetalenonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Onderwijs in de Engelse taal op een Nederlandse basisschool

Vergelijkend onderzoek naar methodegebonden en vakgeïntegreerd vreemdetalenonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het Nederlandse basisonderwijs is Engels sinds 1986 een verplicht vak. Er zijn twee hoofdstromingen in het Nederlandse Engels onderwijs te onderscheiden, namelijk Engels in het basisonderwijs (EIBO), en vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO). Hoe het onderwijs wordt vormgegeven verschilt per school. Veel scholen kiezen ervoor om taalonderwijs te geven. Er bestaat ook een andere vorm, namelijk Content and Language Integrated Learning, dit is vakgeïntegreerd taalonderwijs. De aanleiding voor dit onderzoek is dat, ondanks alle energie die in het vak Engels wordt gestoken, de resultaten op de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (Geurts & Hemker, 2013) niet het niveau aantonen, wat verwacht mag worden van leerlingen aan het einde van de basisschool. Met dit onderzoek is gekeken of een andere didactiek de resultaten en motivatie van de leerlingen kan verhogen. De leidende vraag hierbij is welke van de twee didactieken de grootste invloed op de resultaten en motivatie van leerlingen op de Gideonschool heeft. De twee didactieken die in dit onderzoek vergeleken zijn, zijn die van Engels taalonderwijs en CLIL.
Dit onderzoek is vormgegeven met een experiment, waarbij de controlegroep vanuit de methode Our Discovery Island Engels kreeg aangeboden en de experimentele groep dit volgens de principes van CLIL aangeboden kreeg. De resultaten lieten verschillen zien tussen beide groepen. Zo scoorde de experimentele groep minder op de luister- en schrijfvaardigheidstesten, maar beter op de FLES Attitudinal Inventory. De verschillen waren echter niet significant. Hierdoor kan er geen uitspraak worden gedaan over de beste didactiek. Eventueel longitudinaal vervolgonderzoek zou wel verschillen kunnen blootleggen.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2017
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk