De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van communicatie bij het aanbrengen en behouden van leden.

Onderzoeksrapport januari 2009. Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's. Incl. Essay: 'Beeldvorming rond de bevalling'.

Rechten:

De rol van communicatie bij het aanbrengen en behouden van leden.

Onderzoeksrapport januari 2009. Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's. Incl. Essay: 'Beeldvorming rond de bevalling'.

Rechten:

Samenvatting

In het kader van de afstudeeropdracht aan de Hogeschool Utrecht, richting Communicatiemanagement is onderzoek gedaan naar de rol van communicatie bij het aanbrengen en behouden van leden. Het onderzoek is uitgevoerd bij de Nederlandse Beroepsverenging voor Doula's (NBvD), een beroepsvereniging die een relatief nieuwe Nederlandse beroepsgroep vertegenwoordigt. Er is op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de beleidsvraag: 'Wat moet de NBvD doen om haar (naams)bekendheid te vergroten, en op welke behoeften van (aspirant)-leden moet de NBvD inspringen, zodat het ledenaantal stijgt en de doelstellingen van de verenigingen behaald kunnen worden?' Literatuuronderzoek en desk-research zijn ingezet om de huidige situatie van de NBvD in kaart te brengen. Hieruit komt naar voren dat de NBvD zich in de groeifase (de Peuter-fase volgens het levenscyclusmodel van Ichak Adizes) bevindt. Ook is duidelijk welke diensten andere beroepsverengingen aanbieden en wat de verhouding van de NBvD is t.o.v. andere organisaties en gerelateerde beroepsgroepen. Een survey is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige bekendheid van de beroepsvereniging en haar doelstellingen. Uit de resultaten van het survey blijkt dat de leden en potentiële leden vrijwel allemaal de naam van de organisatie kennen en goed op de hoogte zijn van de doelstellingen van de vereniging. De groepsgesprekken geven aan wat wensen en behoeften zijn van leden en potentiële leden. Er is behoefte aan een vereniging die contacten tussen doula's onderling bevordert, d.m.v. (regio)bijeenkomsten en een digitaal forum of mailinglijst. Ook is er behoefte aan een vereniging die de bekendheid van de doula in Nederland vergroot. Veel doula's zien graag dat de doula vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Ook is er behoefte aan ondersteunende middelen als een leveringsovereenkomst en een (landelijke) folder. Bovendien kan de NBvD inspringen op de behoefte aan kennis over marketing en het aantrekken van klanten. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat het voor de NBvD van belang is te groeien door haar ledenaantal en haar diensten uit te breiden. De focus dient eerst intern te liggen, alvorens de vereniging actief naar buiten treedt. Aanbevelingen: De problematiek van de NBvD kan voor een deel door communicatie worden opgelost. De boodschap die de NBvD naar haar leden dient uit te dragen: 'De Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's is een organisatie van en voor doula's. De vereniging brengt doula's samen. Ook staan wij voor een sterke positie van de doula in Nederland'.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersNederlandse Beroepsvereniging voor Doula's (NBvD)
Datum2009-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk