De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevacizumab versus laser- en cryotherapie in de behandeling voor threshold retinopathy of prematurity

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bevacizumab versus laser- en cryotherapie in de behandeling voor threshold retinopathy of prematurity

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling: Retinopathy of prematurity (ROP) is een proliferatieve retinopathie die bij prematuren kan voorkomen. Bevacizumab is nieuw in de behandelingswijzen, daarom is het belangrijk om de efficiency, veiligheid en eerdere regressie ten opzichte van de reeds bestaande behandelingswijzen te onderzoeken. Bevacizumab wordt bij prematuren met threshold ROP vergeleken met de conventionele cryo- en lasertherapie.
Vraagstelling: Geeft Bevacizumab een eerdere regressie van threshold ROP ten opzichte van de conventionele laser- en cryo behandeling? Materiaal en Methode: Voor deze literatuurstudie zijn wetenschappelijke artikelen en boeken gebruikt. De artikelen zijn verkregen via de databanken PubMed en Omega en zijn op één artikel na (2005) recenter dan 5 jaar. De gebruikte MeSH-termen zijn Retinopathy of prematurity en Therapy. Resultaten: Er is bewezen dat lasertherapie betere uitkomsten geeft dan cryotherapie. Uit onderzoek blijkt dat Bevacizumab, als monotherapie en als supplement op lasertherapie, neovascularisatie doet afnemen. Bevacizumab als supplement laat tevens eerdere regressie van het plus disease zien en er wordt snellere ontwikkeling van perifere retinale vaten waargenomen. Ook de recidivering van ROP gebeurt minder bij Bevacizumab dan bij lasertherapie alleen. Bevacizumab als monotherapie blijkt een goede mogelijkheid te zijn wegens de geringe oculaire complicaties vergeleken met lasertherapie. Tevens kan Bevacizumab overwogen worden bij oculaire contra-indicaties voor lasertherapie en wanneer prematuren medisch te onstabiel zijn voor lasertherapie.
Conclusie: Op de vraag of Bevacizumab een eerdere regressie van threshold ROP laat zien kan aan de hand van deze literatuurstudie geen antwoord worden gegeven. Wel zijn de oculaire uitkomsten veelbelovend. Er moeten meer en grotere studies uitgevoerd worden waarbij de lange termijn effecten worden bekeken. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden moet tevens bijgehouden worden na hoeveel weken er regressie van threshold ROP optreedt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingOogzorg
AfdelingParamedische Studies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk