De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

In dit artikel beschrijven we de opzet en werkwijze van zogenoemde leerateliers en de ervaringen met deze werkwijze. Leerateliers zijn leeromgevingen waarin studenten van verschillende lerarenopleidingen samen leren met docenten voortgezet onderwijs. Een leeratelier bestaat uit docenten van verschillende scholen en studenten die op deze scholen stage lopen. In de werkwijze van de leerateliers worden vier uitgangspunten gehanteerd: 1) focus op het leren van de leerling; 2) werken vanuit een eigen leervraag; 3) onderzoeken en ontwikkelen; 4) samen werken en leren. Met de aanpak van leerateliers worden drie doelen nagestreefd: a) opleiden van kritische (toekomstige) docenten die oog hebben voor het leren van de leerling; b) integreren van opleiden van studenten met professionalisering van ervaren docenten; c) bijdragen aan schoolontwikkeling.
In dit artikel beschrijven we op basis van de ervaringen van deelnemers op welke wijze in de praktijk invulling is gegeven aan de vier uitgangspunten. We constateren dat de kracht van de ateliers zit in het gezamenlijk leren, tijd krijgen om te experimenteren in de eigen onderwijspraktijk en hier met elkaar kritisch op terugkijken. De mix van deelnemers van verschillende vakken, scholen en achtergronden (student en docent) zorgt voor interessante opbrengsten. Via de inzet van leerateliers kunnen lerarenopleidingen en scholen er samen voor zorgen dat opleiden en professionaliseren meer met elkaar verweven worden, zodat er een brede doorgaande lijn van professionele ontwikkeling ontstaat.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Leren en Innoveren
LectoraatBeroepsonderwijs
Werken in Onderwijs
Gepubliceerd inTijdschrift voor lerarenopleiders Velon, Vol. 42, Uitgave: 1, Pagina's: 333-344
Datum2021-03-01
TypeBijdrage aan periodiek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk