De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Komt de gemeente Soest via haar persbeleid 'Zichtbaar dichtbij' haar inwoner?

Rechten:

Komt de gemeente Soest via haar persbeleid 'Zichtbaar dichtbij' haar inwoner?

Rechten:

Samenvatting

In 2010 is er een nieuw college van B&W aangetreden bij de gemeente Soest. Dit college heeft een collegeprogramma opgesteld met het motto: 'Soest, waar iedereen meetelt'. In dit collegeprogramma is extra aandacht gegeven aan communicatie en participatie. Voor dit
onderdeel is dan ook een communicatienota geschreven, de nota 'Zichtbaar Dichtbij'. Een van de punten uit deze nota is een evaluatie van het persbeleid. Voor dit onderdeel is dit rapport geschreven. Om het persbeleid te evalueren is in november de volgende hoofdvraag geformuleerd: 'Sluit de berichtgeving over de gemeente Soest in de verschillende media, op basis van de berichtgeving die zij zelf uitzendt, aan op de uitgangspunten uit Zichtbaar Dichtbij?' Aanvullend op deze hoofdvraag zijn ook een aantal deelvragen geformuleerd, waarmee uiteindelijk de hoofdvraag beantwoord is. De volgende deelvragen stonden centraal: (1) 'Wat is het huidige persbeleid van de gemeente Soest?' (2) 'Wat valt op in de berichtgeving over de Gemeente Soest in de lokale en regionale media?' (3) 'Sluit de gemeente Soest in haar eigen berichtgeving aan op de uitgangspunten die staan omschreven in Zichtbaar Dichtbij?'
Als conclusie kunnen we stellen dat de gemeente Soest in haar eigen berichtgeving nog niet altijd aansluit op de uitgangspunten uit 'Zichtbaar Dichtbij'. Dit resulteert erin dat de berichten die de media publiceren ook niet 'zichtbaar dichtbij' geschreven zijn. Hier spelen verscheidene zaken mee, zoals het feit dat journalisten een Intermediair Kader vormen. Zij zijn tussenpersonen, met een geheel eigen rol, doel en verantwoordelijkheid; berichtgeving wordt niet direct geplaatst zoals de gemeente dat zou willen. Ook het herschrijven, en hierbij het fenomeen framen kan voor de gemeente verkeerd uitpakken. Wel kunnen we zeggen dat de invloed van de media beperkt is en dat de gemeente daarom ook op andere manieren met de inwoner in contact moet gaan als zij berichten bij de inwoner terecht willen laten komen. Hier kan social media misschien een rol in spelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersGemeente Soest
Datum2012-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk