De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Slimmer werken in de publieke dienstverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Slimmer werken in de publieke dienstverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het afstudeeronderzoek heeft binnen de afdeling wateraansluitingen plaatsgevonden van Vitens. Het proces van wateraansluitingen is niet kostendekkend. Daarbij wordt het operationele proces niet beheerst. Naar aanleiding van deze probleemstelling luidt de hoofdvraag derhalve als volgt: “Op welke manier kan Vitens op de subafdeling aansluitingen het operationele proces beheersen?”

In de huidige situatie bestaan de aansluitkosten uit de aannemerskosten (55%), de materiaalkosten (17%), de personeelskosten (15%) en overige kosten (13%). De voornaamste conclusie van de huidige situatie is dat de ‘plan, check en act’ van het aansluitproces niet beheerst worden. De operationele kritische prestatie indicatoren zijn niet gemonitord. Hierdoor is het onmogelijk om het proces tijdens de operatie op efficiëntie bij te sturen.

Om de PDCA (Plan, Do, Check en Act) cirkel in het operationele proces volledig te doorlopen wordt aanbevolen om de procesbeheersing te realiseren. Voordat de implementatie wordt gestart is aanbevolen om de volgende stappen te doorlopen:
• Transparantie van informatie creëren door middel van een realtime dashboard;
• De aandacht op wat echt belangrijk is richten door middel van operationele kritische prestatie indicatoren op procesniveau;
• Een consistente verantwoordelijkheidsstructuur creëren;
• De focus op lange en korte termijn afstemmen door middel van concrete doelstellingen voor de indicatoren te formuleren.
De volgende stap is het ontwikkelen van de zelfsturende teams. Wanneer de voorbereiding is doorlopen wordt aanbevolen om de zelfsturende teams te implementeren. Daarbij is het verstandig om de verandering stapsgewijs uit te voeren door urgentiebesef te creëren, een leidende coalitie te vormen, visie en strategie expliciet te maken, de strategie duidelijk te communiceren naar de medewerkers en breed draagvlak te creëren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Bedrijfskunde
AfdelingEngineering en Design
PartnersVitens
Datum2013-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk