De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Naar een praktisch contingentie-model voor goed mkb-bestuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Naar een praktisch contingentie-model voor goed mkb-bestuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In tegenstelling tot de uitgebreide aandacht voor corporate governance is goed bestuur en toezicht in het midden- en kleinbedrijf (hierna mkb) verrassenderwijs een onderbelicht onderwerp, zowel vanuit de wetenschap als vanuit het bedrijfsleven en overheid. In de praktijk is er vanuit mkb-ondernemers de nodige weerstand om hier tijd en aandacht aan te besteden, mede door een (ten onrechte) met governance geassocieerde vrees voor bureaucratisering. Op basis van exploratief onderzoek, onder andere bestaand uit een literatuurstudie, mini-casestudies bij vier ondernemingen, expert panels en interviews komen wij tot de conclusie dat een proactieve en op performance gerichte aanpak van goed mkb-bestuur kan bijdragen aan een succesvollere mkb-sector. In het verlengde daarvan hebben wij een model voor goed mkb-bestuur ontwikkeld, het Diamond-model. Dit model is een eerste aanzet om mkb-ondernemers en hun adviseurs middels een laagdrempelig en praktisch kader na te laten denken over goed mkb-bestuur en hen een structuur te bieden die hen daarin faciliteert. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante situationele factoren (contingenties). Wij hopen hiermee een bredere discussie over nut, noodzaak en vorm van goed mkb-bestuur op gang te brengen

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad
Kenniscentrum Digitale Business & Media
LectoraatFinancieel-Economische Innovatie
Gepubliceerd inMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Vol. 93, Uitgave: 5/6, Pagina's: 171-181
Datum2019-07-12
TypeArtikel
DOI10.5117/mab.93.33929
<<TRANSLATE_ME>>article/33929/
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk