De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Holland Surfing Association (HSA) is de Nederlandse Golfsurfbond opgericht in 1973 en erkend door het NOC*NSF sinds 2010. De HSA behartigt de belangen van de golfsurfsport en de golfsurfers in Nederland (Holland Surfing Association, 2017). Een initiatief van de HSA is het schoolsurfproject.
Het schoolsurfproject is een naschoolse activiteit die momenteel alleen in Den Haag wordt aangeboden. Zo kunnen kinderen uit groep 6/7/8 van verschillende Haagse basisscholen kosteloos meedoen aan een lessenreeks golfsurfen. Het schoolsurfproject bestaat uit zes tot acht golfsurflessen, waarbij de kinderen kennis maken met de zee en het surfen. Het project wordt in Den Haag georganiseerd door de HSA in samenwerking met de Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag, surfscholen en basisscholen. De HSA ziet het schoolsurfproject in Den Haag als voorbeeld voor andere kustgemeenten. Aangezien de HSA de landelijke surfbond is, wil de HSA het schoolsurfproject breder inzetten (Holland surfing association, 2015). Echter is er geen informatie beschikbaar over de mogelijkheden en onmogelijkheden van schoolsurfprojecten in andere kustgemeenten.
Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen over mogelijkheden om het schoolsurfproject in andere Nederlandse kustgemeenten in te zetten. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe kan het huidige schoolsurfproject in andere Nederlandse kustgemeenten ingezet worden? Voor beantwoording van de hoofdvraag wordt verder onderzocht wat het Haagse schoolsurfproject inhoud, wat succesfactoren zijn, en welke kustgemeenten het meest geschikt zijn.
Er kan niet in de buurt van elke Nederlandse kustgemeente gesurft worden. De website van de HSA (2017) geeft 20 verschillende surfspots aan, waar ook surfscholen gevestigd zijn. In het vooronderzoek is er bekeken welke kustgemeente het meest geschikt zijn om nader te onderzoeken voor dit project. Naar mate het onderzoek vordert zijn er gemeenten bijgekomen en afgevallen. De eisen die gesteld zijn aan een geschikte gemeente zijn als volgt: Afstand (15km), reistijd (< 35min.), aantal basisscholen (>10), en mogelijke aansluiting bij bestaande naschoolse activiteiten.
Het naschoolse sport- en beweegaanbod wordt vooral door subsidies mogelijk gemaakt. Naschoolse sportactiviteiten wordt gekenmerkt door de vrijwillige deelname waarbij plezier en meedoen centraal staat (Hazelebach & Mooij, 2010). Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het samenstellen van het sportbeleid. Zo faciliteren zij de lokale sportbeoefening. 90 procent van de overheidsbestedingen aan sport van komen van gemeenten (Hoekman, 2015). Per gemeente verschilt het sportaanbod en beleid.
Tijdens de dataverzameling is gebruik gemaakt van deskresearch om de financieringsmogelijkheden weer te geven. Ook is het aantal kustgemeenten, basisscholen en de reistijd per surfspot in kaart gebracht. Verder is het sportbeleid per geschikte kustgemeente beschreven. Voor het fieldresearsch zijn totaal 14 interviews afgenomen. 7 interviews bij potentiele kustgemeenten en 7 interviews bij specialisten en betrokkenen van het huidige schoolsurf project. Als kader voor de interviews zijn de beheersaspecten Kwaliteit Organisatie, Faciliteiten, Tijd, Informatie en Geld (Verhaar & Eshel, 2014) gebruikt.
Om het schoolsurfen succesvol uit te breiden is het van belang om aan te sluiten bij het beleid van een kustgemeente. De verbreding van het sportaanbod, kennis van de zee en zelfredzaamheid zijn doelen die aanspreken bij de geïnterviewde kustgemeenten. Erkende HSA surfscholen uit de regio kunnen materialen (wetsuits en softboards) en faciliteiten (omkleedruimte en douches) ter beschikking stellen. Daarnaast zullen zij in veel gevallen ook de schoolsurf lessen moeten begeleiden.
De kosten van het schoolsurfen zijn het gebruik van de materialen, inzet van de surfinstructeur(s) en de combinatiefunctionaris. Kustgemeenten die het meest interessant zijn voor het schoolsurfproject zijn: Den Helder, Beverwijk, Bloemendaal, Noordwijk, Katwijk, Leiden, Alkmaar, Castricum en Bergen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingDomein Economie
PartnerHolland Surfing Association, Den Haag
Datum2017-12-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk