De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Continuïteit is kwaliteit

Een kwantitatief onderzoek naar een vloeiende verpleegkundige overdracht die de continuïteit van zorg moet waarborgen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Continuïteit is kwaliteit

Een kwantitatief onderzoek naar een vloeiende verpleegkundige overdracht die de continuïteit van zorg moet waarborgen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding:
Door alle maatschappelijke ontwikkelingen is de opname duur in een revalidatiecentrum korter en herstellen steeds meer ouderen verder thuis. Na de revalidatieperiode bouwt een cliënt de aangeleerde vaardigheden om de zelfredzaamheid te ondersteunen verder op in zijn eigen woonomgeving. Belangrijk is dat de zorg thuis naadloos aansluit op de zorg die tijdens de revalidatie periode is geleverd. Kunnen verpleegkundigen de continuïteit van zorg waarborgen als blijkt dat er een onvolledige overdracht wordt meegegeven?
Methode:
Met behulp van een survey onderzoek is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De onderzoekspopulatie bestond uit verpleegkundigen (N=41) werkzaam binnen de thuiszorg of revalidatie-afdeling van WVO Zorg. Doordat alle verpleegkundigen zijn gevraagd voor deelname aan het onderzoek is geen sprake van een steekproef. De data is geanalyseerd en verwerkt met behulp van Statistical Package for the Social Sciences.
Resultaten:
Uiteindelijk zijn 31 enquêtes ingevuld, wat neerkomt op een responspercentage van 76%. Uit het kwantitatief onderzoek komt naar voren dat de meerderheid van de respondenten aangeeft de verpleegkundige overdracht nog op papier te verzenden of ontvangen. Daarnaast geeft 71% (n=22) van de respondenten aan knelpunten te ervaren in de verpleegkundige overdracht. De knelpunten die het meest worden benoemd door de respondenten is het extra opvragen van informatie, de informatie moet worden overgetypt in het dossier en de cliënt en/of diens naasten worden niet betrokken bij het opstellen van de overdracht.
Discussie:
De resultaten tonen veel overeenkomsten met de literatuur. Opvallend bij dit onderzoek is dat de verpleegkundige overdracht vaak nog wordt ontvangen en verzonden op papier. Het veelvuldig overtypen van informatie vergroot het risico op onvolledigheden. Ook worden verschillende elementen niet opgenomen in de verpleegkundige overdracht. Dit in tegenstelling tot de gevonden literatuur waarin beschreven staat dat de overdracht aan deze normen en elementen moet voldoen om de continuïteit te kunnen waarborgen (V&VN, 2012).
Conclusie:
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat continuïteit van zorg niet volledig gewaarborgd wordt. Een vloeiende verpleegkundige overdracht die voldoet aan alle normen en elementen zorgt voor gezondheidswinst en continuïteit van informatie.
Aanbevelingen:
Om onvolledigheden in de overdracht te voorkomen wordt bij voorkeur de overdracht digitaal verstuurd. Ook is het belangrijk om de cliënt en/of naasten bij de overdracht te betrekken. Verschillende richtlijnen beschrijven welke informatie is vastgelegd en welke informatie uitgewisseld moet worden. Maak deze richtlijnen bekend binnen de organisatie. Evalueer de samenwerking binnen de organisatie. Maak tot slot eenduidig gebruik van het gestandaardiseerd overdrachtsformulier.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerWVO Zorg, Middelburg
Datum2018-01-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk