De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

WWZ ontslagvergoedingen nader beschouwd

Rechten: Alle rechten voorbehouden

WWZ ontslagvergoedingen nader beschouwd

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraagstelling centraal in dit onderzoek, luidt: In welke situaties is de transitievergoeding op basis van de artikelen 7:673 lid 7 sub c en 7:673d BW niet of slechts gedeeltelijk verschuldigd en in welke situaties kan, naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding worden toegekend en hoe wordt het voornoemde in de praktijk opgevat en toegepast? De transitievergoeding is in beginsel niet verschuldigd wanneer de rechter oordeelt dat een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld/nagelaten. De Memorie van Toelichting van de WWZ biedt een aantal situaties waaraan gedacht kan worden. In de rechtspraak in de periode van 1 juli tot en met 30 november 2015 heeft de rechter 22 geoordeeld of de transitievergoeding al dan niet verschuldigd was. Dertien keer was de transitievergoeding in beginsel niet verschuldigd. Wanneer een werkgever voldoet aan de vijf vereisten van de overbruggingsregeling transitievergoeding mogen dienstmaanden gelegen voor mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de transitievergoeding. Een aanvullende billijke vergoeding kan door de rechter worden toegekend aan een werknemer wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld/nagelaten. De Memorie van Toelichting van de WWZ biedt ook hier een aantal situaties waaraan gedacht kan worden. In de rechtspraak is in de periode van 1 juli tot en met 30 november 2015 19 keer geoordeeld door rechters over de vraag of een billijke vergoeding verschuldigd was. De billijke vergoeding is in deze periode acht keer toegekend en elf keer afgewezen. Uit het onderzoek volgt dat nog geen duidelijke richting aan te tonen is in de jurisprudentie.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieVan Gelder Advocaten
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk