De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De tijdelijk verruimde ketenbepaling voor 27-minners, de wetgever te hard van stapel?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De tijdelijk verruimde ketenbepaling voor 27-minners, de wetgever te hard van stapel?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de tijdelijk verruimde ketenbepaling krijgen werkgevers gedurende de economische crisis de mogelijkheid om met werknemers tot 27 jaar vier (in plaats van drie) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten voor een totale periode van maximaal 48 maanden (in plaats van 36 maanden). De wetgever wil met deze maatregel de arbeidspositie van jongeren tot 27 jaar op de arbeidsmarkt versterken, de jeugdwerkloosheid bestrijden en deze jongeren langer aan het werk houden. Volgens het advies van de Raad van State en volgens een aantal politieke partijen zal de tijdelijke maatregel echter een geringe bijdrage leveren aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Voor werkgevers en werknemers tot 27 jaar die gebonden zijn aan een cao, waarin al is voorzien in een verruiming van de ketenbepaling, verandert er niets. Werknemers tot 27 jaar worden in onzekerheid gehouden over een vaste aanstelling en zo kan de werkgever eenvoudiger afscheid nemen van deze werknemers. De wetgever heeft niet aangetoond dat werkgevers door de wetswijziging voldoende worden geprikkeld om meer jongeren aan te nemen en om hen een vast dienstverband aan te bieden. Mede op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie kan hiermee gezegd worden dat de tijdelijk verruimde ketenbepaling geen noodzakelijk en passend middel is om het beoogde doel te bereiken. Het gevolg is dat de regering gerechtelijke procedures en schadeclaims kan verwachten. De nationale rechter dient de verruimde ketenbepaling buiten toepassing te laten indien hij strijdigheid met de antidiscriminatieregelgeving constateert. Een mogelijk alternatief voor deze tijdelijke maatregel is een beperking van de ontslagbescherming van ervaren werknemers, zodat werknemers tot 27 jaar met een zwakkere arbeidspositie meer kans hebben op werk. Ten slotte zou de wetgever (loon)subsidies of fiscale voordelen kunnen bieden aan werkgevers, zodat jongeren tot 27 jaar eerder worden aangenomen. Hiermee krijgen jongeren meer kans op werk en wordt jeugdwerkloosheid voorkomen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersVan Buren Arbeidsrechtelijke Adviseurs
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk