De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt geschreven over het ICT-gebruik op Basisschool X. De verlegenheid naar dit onderzoek is ontstaan naar aanleiding van het nieuwe bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs en het strategisch beleidsplan van Stichting Voila, waar X onderdeel van is.
Het doel in het onderzoek is het inzichtelijk maken van het ICT-gebruik binnen de bovenbouw van basisschool X. Het doel van het onderzoek is dat X verantwoordde keuzes kan maken op het gebied van ICT, waar in dit onderzoek aanbevelingen naar zullen worden gedaan. Een ander doel van het onderzoek is dat X inzicht krijgt in of zij genoeg aandacht besteden aan het ontwikkelen van 21st skills van hun leerlingen.
De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: ‘Welke ICT-programma’s en -hulpmiddelen zien de bovenbouwleerkrachten van Basisschool X als essentieel ondersteuningsmiddel om hun onderwijs goed vorm te kunnen geven?’.
In het theoretisch kader wordt het belang van ICT in het onderwijs besproken. Ook wordt er ingegaan op de 21st century skills en de ICT-vaardigheden die leerkrachten moeten hebben.
Als onderzoeksinstrument is tweemaal een vragenlijst ingezet. De eerste vragenlijst is afgenomen bij de ICT-coördinator. Naar aanleiding van deze resultaten is een online vragenlijst afgenomen bij de bovenbouwleerkrachten van X. Het betreft tien licenties, waarvan zes betaalde en vier gratis. In de vragenlijst wordt gevraagd hoe vaak de leerkrachten de programma’s gebruiken, op welke manier ze het inzetten en wat voor een waardering ze het geven van schaal van 1 op 5.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal programma’s met betaalde licenties positief worden gewaardeerd door een groot deel van de bovenbouwleerkrachten en daarom als essentieel ondersteuningsmiddel voor het vormgeven van hun onderwijs worden gezien. Dit zijn de volgende programma’s: ‘Alles telt’, ‘Ambrasoft’, ‘Nieuwsbegrip’ en ‘Take it easy’. De gratis licenties die erg gewaardeerd worden zijn ‘Bloon’ en ‘Teleblik’.
Er is nagegaan in het onderzoek of de leerkrachten ICT belangrijk vinden in het onderwijs. Zorgt het voor extra motivatie, kwaliteit en efficiëntie zoals de theorie benoemd? De leerkrachten zijn het er over eens dat het zorgt voor extra motivatie en dat het de kwaliteit van onderwijs kan verhogen. Of het ook zorgt voor efficiëntie, daar zijn de meningen over verdeeld.
Er wordt aanbevolen het betaalde programma ‘KlasseTV’ te vervangen voor een gratis licentie. ‘Teleblik’, welke de school al gebruikt is hier een goed alternatief voor, maar ook www.methodelink.nl, www.entoen.nu en www.schooltv.nl kunnen een goed, gratis alternatief zijn. Ook wordt aanbevolen om de waarde van ‘Ambrasoft’ en ‘Laat maar zien’ met het team te bespreken.
Een andere aanbeveling die is voortgevloeid uit het onderzoek is dat X bepaalde software meer kan inzetten voor differentiatie om zo hogere leeropbrengsten te kunnen behalen. Sprekende over: ‘Alles telt’, ‘Take it easy’. ‘Speurtocht’ en ‘De blauwe planeet’. Voor de eerste twee genoemde is immers toch al een licentie aangeschaft, dus dan is het zonde om het niet te gebruiken.

Toon meer
OrganisatieMarnix Academie
OpleidingLerarenopleiding Basisonderwijs
AfdelingMarnix Academie
Datum2015-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk